ОС Бакалавр (денна форма)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2019 РОЦІ

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році

Особи, які в 2020 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні за рішенням Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають право складати вступні випробування. З програмами вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра можна ознайомитися за наступними посиланнями:
 
 
 
 
 
 
 
 
Освітньо- професійна програма:

Міжнародні відносини

Міжнародні комунікації (2019)

Міжнародний бізнес (2019) 

Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання - англійська)

Міжнародне право

International Law (мова навчання - англійська) (2018)

International Law (мова навчання - англійська) (2020)

Міжнародні економічні відносини

Країнознавство 

Країнознавство (американістика та сходознавство)

Міжнародно-політичне країнознавство

Міжнародні комунікації (2018)

Міжнародний бізнес (2018)