ОС Магістр (денна форма)

До уваги вступників на ОКР "Магістр"!
Для допуску до складання іспитів при собі необхідно мати паспорт та розписку.
Особи без таких документів до складання іспитів допускатися не будуть!

 

Результати іспиту з фаху (01.08.2017)

Освітній рівень: Магістр

Результати іспиту з іноземної мови (28.07.2017)

Освітній рівень: Магістр 

Форма навчання: денна
 

Освітні програми: Міжнародні відносини, East European Studies, Зовнішня політика 

Результати екзамену з додаткового випробування

«Зовнішня політика та дипломатія України»
 

  ІНОЗЕМНІ  МОВИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТЕСТІВ З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ЗА ОКР «МАГІСТР»

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ  ВИПРОБУВАНЬ  НА  НАВЧАННЯ ЗА ОКР  „МАГІСТР” ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА

Програма вступних випробувань для поступаючих на навчання за ОКР „магістр” Іноземні мови 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 291:

"МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ"  (Програма вступних випробувань)

"МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ" (Програма вступних випробувань)

"МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА" (Програма вступних випробувань)

"INTERNATIONAL COMMUNICATION AND GLOBAL MEDIA" (Програма вступних випробувань)

"МІЖНАРОДНА РЕГІОНАЛІСТИКА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ" (Програма вступних випробувань)

"ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА" (Програма вступних випробувань)

"EAST  EUROPEAN STUDIES" (Програма вступних випробувань)

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 292:

"INTERNATIONAL MANAGEMENT AND MARKETING" (Програма вступних випробувань)

"МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС" (Програма вступних випробувань)

"МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ"  (Програма вступних випробувань)

"МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ" (Програма вступних випробувань)

"INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP" (Програма вступних випробувань) 

 

CПЕЦІАЛЬНІСТЬ 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 293: 

"МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (Програма вступних випробувань)

"МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО" (Програма вступних випробувань)

"ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО" (Програма вступних випробувань)

"INTERNATIONAL LIGITATION" (Програма вступних випробувань)

"INTERNATIONAL TRADE REGULATION" (Програма вступних випробувань)

"EUROPEAN BUSINESS LAW" (Програма вступних випробувань)

 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
"ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ"
для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю