ОС Магістр (заочна форма)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У 2019 РОЦІ

Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,

292 Міжнародні економічні відносини
за освітнім ступенем МАГІСТР
Заочна форма навчання
за кошти фізичних
/юридичних осіб

Спеціальність

Освітня програма

Нормативний термін навчання (в академічних роках)

Форма навчання

Вступні випробування

Вартість за рік * (грн.)

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини***

2 роки

заочна

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **

Фахове вступне випробування

35820*

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Зовнішня політика ****

2 роки

заочна

Додаткове вступне випробування з дисципліни «Зовнішня політика та дипломатія України»

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **

Фахове вступне випробування

35820*

Вартість навчання у 2018 році
** Єдиний вступний іспит з іноземної мови
(англійської або німецької або французької або іспанської мови)

Умови вступу:

*** освітній ступінь бакалавра, здобутий за спеціальністю Міжнародні економічні відносини

**** освітній ступінь бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

Документи:

Оригінали та копії:

Заява (на бланку ІПО);
4 кольорові фото 3х4 см;
паперова папка швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

паспорт;
ідентифікаційний номер;
диплом про вищу освіту з додатком.

Документи приймають

в Інституті міжнародних відносин: вул. Іллєнка, 36/1 тел. 481-44-39

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Освітній ступінь МАГІСТР

Спеціальність:
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня – 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет

17 червня – 25 червня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

10 липня –23 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

02 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань для вступників, а також додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови

05 липня –26 липня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних/юридичних осіб

до 05 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних/юридичних осіб

11 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 серпня

ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: Понеділок- п’ятниця - 900 - 1700

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ
Для вступу на всі освітні програми спеціальності 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська),реєстрація з 14 травня по 5 червня 2019р , дата проведення - 11 липня.
Програму дивіться на сайті Міністерства освіти - тут
 
 
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 291:
 
 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Для вступу на всі освітні програми спеціальності 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська)
Програму дивіться на сайті Міністерства освіти - ТУТ

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 292:
 

Додаткове вступне випробування обов’язкове  для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю. 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
"ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ"

 

Телефон для довідок:

044-481 - 44-39

044-481 - 43-84

Ю.Іллєнка 36/1