ОС Магістр (заочна форма)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У 2019 РОЦІ

Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,

292 Міжнародні економічні відносини
за освітнім ступенем МАГІСТР
Заочна форма навчання
за кошти фізичних
/юридичних осіб

Спеціальність

Освітня програма

Нормативний термін навчання (в академічних роках)

Форма навчання

Вступні випробування

Вартість за рік * (грн.)

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини***

2 роки

заочна

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **

Фахове вступне випробування

35820*

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Зовнішня політика ****

2 роки

заочна

Додаткове вступне випробування з дисципліни «Зовнішня політика та дипломатія України»

Єдиний вступний іспит з іноземної мови **

Фахове вступне випробування

35820*

Вартість навчання у 2018 році
** Єдиний вступний іспит з іноземної мови
(англійської або німецької або французької або іспанської мови)

Умови вступу:

*** освітній ступінь бакалавра, здобутий за спеціальністю Міжнародні економічні відносини

**** освітній ступінь бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

Документи:

Оригінали та копії:

Заява (на бланку ІПО);
4 кольорові фото 3х4 см;
паперова папка швидкозшивач (для формування особової справи вступника).

паспорт;
ідентифікаційний номер;
диплом про вищу освіту з додатком.

Документи приймають

в Інституті міжнародних відносин: вул. Іллєнка, 36/1 тел. 481-44-39

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Освітній ступінь МАГІСТР

Спеціальність:
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня – 03 червня

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

13 травня – 31 травня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет

17 червня – 25 червня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

10 липня –23 липня

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

02 липня

Проведення Університетом фахових вступних випробувань для вступників, а також додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю і вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови

05 липня –26 липня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних/юридичних осіб

до 05 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних/юридичних осіб

11 серпня

Дозарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 серпня

ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: Понеділок- п’ятниця - 900 - 1700

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ ВІДНОСИНИ
 
Для вступу на всі освітні програми спеціальності 291 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська)

Програму дивіться на сайті Міністерства освіти - тут

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 291:

"ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА" (Програма вступних випробувань)

 

Додаткове вступне випробування обов’язкове  для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю. 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
"ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ"

 

Телефон для довідок:

044-481 - 44-39

044-481 - 43-84

Ю.Іллєнка 36/1