ОС Магістр (заочна форма)

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ У 2022 РОЦІ

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

-        Освітня програма  «Зовнішня політика»

-        Освітня програма  «Міжнародні комунікації (Міжнародна журналістика)» 

Фахові вступні випробування до магістратури на спеціальності 291 буде проведено у віддаленому доступі з використанням дистанційних технологій.

 

292 Міжнародні економічні відносини

-        Освітня програма  «Міжнародні економічні відносини (комерція та фінанси)»

-        Освітня програма  «Міжнародна комерція»

-        Освітня програма  « Міжнародний бізнес (менеджмент та маркетинг).

Фахові вступні випробування до магістратури на спеціальності 292 буде проведено у віддаленому доступі з використанням дистанційних технологій.

 

293 Міжнародне право

-        Освітня програма  «Міжнародне право»

Для вступу на всі освітні програми спеціальності 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО необхідно скласти:
 
- Магістерський комплексний тест з права (МКТ)
 
- Магістерський комплексний тест з іноземної мови

 

за освітнім ступенем МАГІСТР

форма навчання заочна

за кошти фізичних/юридичних осіб

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту для вступників за спеціальністю 293 «Міжнародне право»

       27 червня  - 18 липня (до 18:00)

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності для вступників за спеціальностями галузі знань 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»)

Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти

        з 10 серпня до 17 серпня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

        01 серпня

Прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти

        16 серпня –

        15 вересня (до 18:00)

Проведення Університетом фахових вступних випробувань*

        16 серпня – 30 вересня

Надання рекомендацій для зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

         не пізніше 20 вересня

Завершення виконання вимог для зарахування

        24 вересня (до 18⁰⁰)

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

        25 вересня

 

* Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами прийому передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

 

Списки результатів фахових вступних випробувань

 

ОП "Міжнародні відносини / Зовнішня політика"

ОП "Міжнародний бізнес (менеджмент та маркетинг)"

ОП "Міжнародні комунікації (міжнародна журналістика)"

ОП "Міжнародні економічні відносини (комерція та фінанси)"

 

Спеціальність

Освітня програма

Номінальний термін навчання (в академічних роках)

Форма навчання

Вступні випробування

Вартість за рік  (грн.)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Зовнішня політика

2 роки

заочна

- Магістерський тест навчальної компетенції (МТНК)

- Фаховий іспит

 

38200

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні комунікації (Міжнародна журналістика)

2 роки

заочна

- Магістерський тест навчальної компетенції (МТНК)

- Фаховий іспит

 

38200

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародна комерція

2 роки

заочна

- Магістерський тест навчальної компетенції (МТНК)

- Фаховий іспит

38200

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес (менеджмент та маркетинг)

2 роки

заочна

- Магістерський тест навчальної компетенції (МТНК)

- Фаховий іспит

38200

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини (комерція та фінанси)

2 роки

заочна

- Магістерський тест навчальної компетенції (МТНК)

- Фаховий іспит

38200

 

293 Міжнародне право

 

 

Міжнародне право

 

 

2 роки

 

заочна

 - Магістерський комплексний тест з права (МКТ)

- Магістерський комплексний тест з іноземної мови

 

38200

 

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році

 

ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Понеділок- п’ятниця - 9:00  - 17:00

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин:

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1

тел. (044) 481-44-39, (044) 481-44-15, (044) 481-44-41

Viber (+380) 96 880 7482;  Viber (+380) 63 063 8722

(+380) 63 063 8722

imvzaochna@gmail.com