Навчання

Сьогодні Інститут міжнародних відносин – це сучасний навчально-науковий центр, метою якого є надання якісних освітніх послуг, з розгалуженою структурою та гнучкою системою організації навчального процесу, в якому функціонують 12 спеціальних кафедр та загальноінститутська кафедра іноземних мов, що забезпечують підготовку фахівців за шістьма спеціальностями:


міжнародні відносини,
міжнародне право,
міжнародні економічні відносини,
міжнародна інформація,
міжнародний бізнес,
міжнародне регіонознавство

В Інституті навчається близько 2500 студентів, аспірантів, а також багато стажерів проходять практичну підготовку. З цього переліку майже 250 осіб, котрі здобувають тут освіту – іноземні громадяни з понад 20 країн світу; понад 300 осіб навчаються за заочною формою.

Сьогодні навчально-виховний процес в Інституті забезпечують 186 науково-педагогічних працівників. До читання лекцій, проведення практичних занять, керівництва дипломними й курсовими роботами залучаються відомі науковці, педагоги та фахівці-практики з факультетів університету, вузів і наукових установ України та країн зарубіжжя. Перед студентами регулярно виступають відповідальні працівники Секретаріату Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, інших міністерств і відомств України, зарубіжні державні діячі та дипломати.

Надзвичайно важливою новацією в навчальному процесі є розробка і практичне втілення «англомовних магістерських програм»  – «Східноєвропейські дослідження» на спеціальності «міжнародні відносини», «Міжнародний судовий процес» на спеціальності «міжнародне право» та «Економіка країн СНД» на спеціальності «міжнародні економічні відносини». Англомовні магістерські програми запрацювали, починаючи з 2012/2013 навч. року. З 2013/2014 навч. року англомовні магістерські програми запроваджуються на спеціальностях «міжнародний бізнес» та «міжнародна інформація», а на відділенні «міжнародне право» – нова програма з міжнародного приватного права.

З 2012/2013 начального року на основі Протоколу про організацію програми подвійних магістерських дипломів за спеціальністю «міжнародні відносини», спеціалізацією «східноєвропейські дослідження» до Угоди про співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Московським державним інститутом міжнародних відносин МЗС Росії – «МГІМО», в Інституті міжнародних відносин було запроваджено однойменну із спеціалізацією магістерську програму. Зокрема, ця програма передбачає обмін студентами між ІМВ та «МГІМО», коли вони посеместрово по черзі навчаються в кожному з вищих навчальних закладів за синхронізованими навчальними планами, а після закінчення отримують відповідно два магістерські дипломи – кожного з вищих навчальних закладів-партнерів. На даний момент до цієї програми залучено по 7 студентів з обох університетів.

З 2012/2013 навч. року в якості постійно діючої форми навчальної роботи в ІМВ було запроваджено проведення майстер-класів відповідальними працівниками МЗС України на рівні начальників департаментів або їх заступників та завідувачів відділами. Тематика майстер-класів узгоджується з тематикою відповідних навчальних програм курсів.

У складі Інституту діють необхідні фахівцям-міжнародникам лабораторії: технічних засобів навчання, інформатики та обчислювальної техніки, методичного та видавничого забезпечення навчального процесу; наукова бібліотека, Інтернет-центр тощо.

Інститут міжнародних відносин є осередком проведення численних національних та міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів» щодо світових проблем. Крім того, організовуються зустрічі студентів з високоповажними зарубіжними гостями, послами іноземних держав в Україні.

В ІМВ функціонують спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій – Д 26.001.02 зі спеціальності 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини»; Д 26.001.10 зі спеціальностей 12.00.11 – «міжнародне  право» та 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право»; Д 26.001.29 зі спеціальностей  23.00.04 – «політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» та 21.03.03 – «геополітика».

Інститут постійно розширює коло контактів з університетами й науковими центрами України та зарубіжжя, а також працює в напрямку їх зміцнення. Міжнародне співробітництво здійснюється як в рамках угод Київського національного університету імені Тараса Шевченка, так і на основі двосторонніх угод про співробітництво, що укладаються між інститутом і провідними зарубіжними навчальними закладами та науковими установами. В рамках міжуніверситетських угод інститут співпрацює з більш ніж 60 вищими навчальними закладами-партнерами з Великої Британії, Бельгії, Греції, Єгипту, Ірану, Іспанії, Канади, КНР, ФРН, Республіки Корея, Польщі, Росії, США, Франції, Японії та ін.

За роки існування факультету, а згодом Інституту, підготовлено понад 10 тисяч фахівців, серед яких як громадяни України, так і представники 90 інших країн світу.

Важливим принципом навчання в Інституті є принцип академічної доброчесності (ВІДЕО).

 

Реквізити для перерахування коштів за навчання
 
Одержувач: КНУ імені Тараса Шевченка
Банк одержувача: ДКСУ у м.Києві
ЄДРПОУ: 02070944
р/р: UA 888201720313261002201014095
 
Призначення платежу: за навчання ПІБ студента, № договору, факультет.