Структура фонду

Структура фонду

ЗАСНОВНИКИ Благодійної Організації  «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин»:

КОПІЙКА ВАЛЕРІЙ  ВОЛОДИМИРОВИЧ – директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  доктор політичних наук, професор

ЦВЄТКОВ  ОЛЕКСАНДР  ГЛІБОВИЧ  – Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу, доктор історичних наук

МАЗУРЕНКО  ВАЛЕНТИНА  ПЕТРІВНА  – професор кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук

ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ Є:

  • ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ
  • ПРАВЛІННЯ
  • НАГЛЯДОВА РАДА

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Учасників Фонду  є вищим органом управління Фонду.

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ  є виконавчим органом Фонду .

До складу Правління увійшли:  Мазуренко В.П. (Голова Правління), Кисіль В.І., Буряк Г.С.

НАГЛЯДОВА РАДА здійснює контролюючі функції за діяльністю Фонду.

До складі Наглядової Ради увійшли: Копійка В.В., Чечелашвілі Валері (Грузія), Півень С.В.

Структура БО "Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин"