Центр глобального сталого розвитку ІМВ

ДАТА ЗАСНУВАННЯ: 9 вересня 2014 року

МІСІЯ: Створення та розповсюдження знань у галузі сталого розвитку в Україні і в усьому світі для того, щоб покращити життя людей.

ОСНОВНИМИ ЦІЛЯМИ ЦГСР ІМВ є запровадження і здійснення стратегій і програм, координація міжнародних науково-практичних заходів у сфері сталого розвитку.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ (ПРОЕКТИ) у рамках діяльності Центру Глобального Сталого Розвитку

1) Науково-дослідні програми:

1. Науково-дослідна діяльність у сфері сталого розвитку.

2. Стратегія сталого розвитку України.

3. Поширення знань в галузі сталого розвитку.

4. Зміцнення каналів співпраці в рамках більш широкої партнерської мережі.

5. Розробка спільних науково-дослідних програм.

6. Участь у грантових програмах.

2) Програми підвищення кваліфікації для:

1. Студентів.

2. Аспірантів.

3. Академічного та науково-дослідного персоналу.

4. Посадових осіб центральних та місцевих урядів.

5. Підприємців.

3) Міжнародна освітня діяльність:

1. Організація спільних заходів (конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів, публічних лекцій, літніх шкіл, майстер-класів)

2. Підвищення числа студентів у програмах обміну

3. Розробка спільних програм навчання

4. Уніфікація та гармонізація навчальних програм

5. Підвищення мобільності студентів, академічного та науково-дослідного персоналу

6. Створення міцних міжособистісних мереж

4) Спільні наукові публікації:

Створення спільних наукових публікацій (наукових праць, наукових журналів, монографій, підручників, перспектив, доповідей і т.д.).

Детальніше про проект

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Керуючий директор

Олександр Рогач, Професор, д.е.н.

тел. +38 044 481 4489

E-mail: alexander.rogach@gmail.com

Координатор програм

Олександр Підчоса, к.е.н.

тел. +38 044 481 4489

E-mail: o.pidchosa@gmail.com

Програмний офіцер

Світлана Андрущенко

тел. +38 044 481 4489

E-mail: sveta.andrushchenko@gmail.com