Науково-методична комісія

Науково-методична комісія

Науково-методична комісія Інституту міжнародних відносин діє у відповідності до вимог Закону України 2002 р. «Про вищу освіту», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затв. Наказом МО України 1993 р., а також рішень Вченої Ради та Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основним напрямком діяльності Науково-методичної комісії є контроль за методичним забезпеченням навчального процесу в Інституті міжнародних відносин (аналіз робочих, навчальних робочих програм та інших навчально-методичних і наукових матеріалів, які забезпечують навчальний процес, – стосовно їх відповідності встановленим стандартам; з’ясування стану навчально-методичної роботи кафедр Інституту; вдосконалення методичного забезпечення організації самостійної роботи студентів; вирішення питань впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес).

Склад Науково-методичної комісії Інституту міжнародних відносин:

Голова: Коппель Олена Арнольдівна, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

3 поверх, кім. 340

тел. 481-45-57

Заступник голови: Черняк Юлія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного права

3 поверх, кім. 344

тел. 481-44-43

Члени комісії – завідувачі кафедр:

Манжола Володимир Андрійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

Матвієнко Віктор Михайлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби

Крижанівський Володимир Прокопович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства

Довгерт Анатолій Степанович, доктор юридичних наук, професор, член-кор. Академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права

Муравйов Віктор Іванович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри порівняльного і європейського права

Задорожній Олександр Вікторович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права

Шнирков Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

Рогач Олександр Ігорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів

Вергун Володимир Антонович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу

Рижков Микола Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації

Копійка Валерій Володимирович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій, директор Інституту міжнародних відносин

Дайнеко Валентина Вікторівна, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов

Члени комісії – відповідальні за координацію роботи Науково-методичної комісії на відділеннях Інституту:

Весела Наталія Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики (відділення «Міжнародні відносини»)

Смирнова Ксенія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри порівняльного і європейського права (відділення «Міжнародне право»)

Негода Анна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин (відділення «Міжнародні економічні відносини»)

Карп Вікторія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу (відділення «Міжнародний бізнес»)

Андрєєва Ольга Миколаївна, доктор політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації (відділення «Міжнародна інформація»)

Бовсунівський Павло Васильович, кандидат політичних наук, асистент кафедри країнознавства (відділення «Країнознавство»)

Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів МОН України

Зразок 1 Робочої  програми навчальної дисципліни, розроблений Методичним ценром КНУ імені Тараса Шевченка на 2013/2014 н.р.

Зразок 2 Робочої програми навчальної дисципліни, розроблений Методичним центром КНУ імені Тараса Шевченка на 2013/2014 н. р.

Зразок Програми навчальної дисциплніни, розроблений Методичним центром КНУ імені Тараса Шевченка на 2013/2014 н.р.