Науковий відділ

Науковий відділ

Науково-дослідна робота в Інституті є невід'ємною складовою частиною підготовки фахівців-міжнародників. Вченими Інституту проводиться велика робота по дослідженню теоретичних і практичних проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики України, країнознавства, міжнародних економічних відносин, міжнародного права, міжнародної інформації, сучасних гуманітарних проблем, мовознавства. Результати дослідницької діяльності кафедр та науково-дослідної частини Інституту використовуються у навчальному процесі для підготовки та впровадження нових курсів та спецкурсів.

Вчені Інституту роблять суттєвий внесок у розвиток вітчизняної науки. В Інституті систематично проводяться міжнародні наукові конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи з проблем міжнародного права, міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації. Інститут має сучасну матеріально-технічну базу для друкування наукової та навчально-методичної літератури. Щорічно викладачі готують до 40 монографій та підручників, друкують більше 300 наукових статей. Видаються збірники: «Вісник Київського університету. Міжнародні відносини», «Актуальні проблеми міжнародних відносин».

Дізнатися більше

Контакти:

Гридасова Ганна Олександрівна, науковий співробітник
2 поверх, кім. 256
Тел.: 481-44-34

E-mail: iir.ddresearch@gmail.com