Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

В умовах розвинутого інформаційного суспільства, накопичення знань, розгалуження та розвитку різних напрямків наукової діяльності успішна інтеграція в світовий освітньо-науковий простір стала однією з визначальних характеристик, які свідчать про успішність вищого навчального закладу.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Навчально – науковий Інститут міжнародних відносин як його складова належать до беззаперечних лідерів у сфері впровадження міжнародного співробітництва. Зв’язки нашого Інституту з іноземними партнерами розвиваються в рамках понад 150 партнерських угод Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на основі двосторонніх угод про співробітництво, укладених між НН ІМВ та провідними зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими центрами.

Принциповим для Інституту є питання не лише формального існування, а й реального впровадження програм взаємодії з партнерами. У рамках цього основними напрямами міжнародного співробітництва Інституту є:

-         забезпечення програм академічної мобільності науковців, представників професорсько-викладацького та студентського складу між ВНЗ-партнерами, що відповідає європейській та світовій практиці наукової та навчальної діяльності та долучає Інститут до переваг Болонського процесу;

-         реалізація програм подвійних дипломів, що дозволяє іноземним та вітчизняним студентам поглибити міжкультурну комунікацію та збагатити свій досвід долученням до наукових шкіл різних країн;

-         залучення та прийом іноземних студентів;

-          запрошення науковців та викладачів з інших країн для читання лекцій та проведення спільних досліджень;

-         двостороннє та багатостороннє партнерство, участь в міжнародних програмах, які діють за підтримки міжнародних урядових та неурядових організацій;

-         участь в міжнародних проектах (проведення спільних науково-практичних конференцій, симпозіумів, «круглих столів», обмін науковою літературою, робота в міжнародних асоціаціях та об’єднаннях);

-         співпраця з представництвами іноземних держав в Україні у питаннях спільної організації заходів, обміну матеріалами та інформаційної політики щодо освітніх послуг в Україні та в світі;

-         координація та допомога в забезпеченні закордонних відряджень (разом із відділом міжнародного співробітництва КНУ).

Доброю традицією стала організація лекцій та зустрічей студентів з видатними спеціалістами з питань міжнародних відносин, політиками, економістами, юристами, відомими державними діячами як України, так і представниками зарубіжних країн, які перебувають з офіційними візитами в нашій країні.

До роботи Інституту постійно залучаються провідні зарубіжні фахівці, відбуваються лекції та зустрічі студентів з експертами, державними діячами України та світу. Наші студенти та викладачі регулярно та на постійній основі беруть участь в міжнародних заходах в Україні та світі.

Обираючи Інститут міжнародних відносин для навчання або наукової співпраці, Ви матимете справу з одним з найавторитетніших вищих навчальних закладів України, який стане Вашою alma mater та надійним партнером.