Бакалаврська і магістерська програми «Економіка європейської інтеграції»

За підтримки програми «Навчання впродовж життя» Європейського Союзу

 

Україномовна бакалаврська програма «Економіка європейської інтеграції» є кластером дисциплін вільного вибору студентів в рамках загальної україномовної бакалаврської програми  «Міжнародні економічні відносини».

Перелік курсів:

- Економіка Європейського Союзу (2 кредити ECTS, VІІ семестр)

- Конкурентна політика ЄС (2 кредити ECTS, VІІ семестр)

- Фондовий ринок ЄС (2 кредити ECTS, VІІ семестр)

- Фінансові та банківські системи країн Європи (2 кредити ECTS, VІІІ семестр)

- Розрахунки і платежі в зовнішній торгівлі європейських країн (2 кредити ECTS, VІІІ семестр)

 

Англомовна магістерська програма «Економіка європейської інтеграції» є кластером дисциплін вільного вибору студентів в рамках загальної україномовної магістерської програми  «Міжнародні економічні відносини».

Перелік курсів:

- Валютна інтеграція в ЄС (2 кредити ECTS, І семестр)

- Єдина сільськогосподарська політика ЄС (2 кредити ECTS, І семестр)

- Міграційна політика ЄС (2 кредити ECTS, І семестр)

- Спільна комерційна політика ЄС (3 кредити ECTS, ІІ семестр)

- Європейське матеріальне право (3 кредити ECTS, ІІ семестр)

- Економічна інтеграція України з ЄС (2 кредити ECTS, ІІІ семестр)

 

Тематичні плани курсів:

Економіка Європейського Союзу

Теорія інтеграції

Створення Єдиного Ринку ЄС

Підготовка та етапи створення Європейського валютного союзу

Політика апроксимації непрямого оподаткування в ЄС

Гармонізація прямого оподаткування в ЄС

Вироблення та впровадження єдиної сільськогосподарської політики в ЄС

Конкурентна політика в ЄС

Політика спільного проведення НДДКР в ЄС

Конкурентна політика ЄС

Поняття та форми конкурентної політики Європейського Союзу

Система антитрестівського регулювання в ЄС

Конкурентна політика ЄС щодо зловживання домінуючим становищем на ринку

Конкурентна політика та державна допомога

ЄС в системі міжнародного співробітництва у сфері проконкурентного регулювання

Механізм взаємодії торговельної та конкурентної політики ЄС

Регулювання конкуренції в економічних взаємовідносинах ЄС з Україною

Адаптація системи захисту конкуренції в Україні до комунітарної конкурентної політики ЄС

Фондовий ринок ЄС

Фондовий сегмент у системі фінансових ринків ЄС

Види корпоративних цінних паперів на європейських  фондових ринках 

Ринок зобов’язань державного сектору країн ЄС

Характеристика організованих ринків цінних паперів ЄС

Фондові індекси європейських організаторів торгівлі як  індикатори розвитку економік країн ЄС

Біржовий сегмент фондових ринків ЄС

Торгівля інструментами  строкового ринку на європейських торговельних платформах

Позабіржові організатори торгівлі фінансовими інструментами в ЄС

Нормативно-правове регулювання фондових ринків ЄС

Фінансові та банківські системи країн Європи

Фінанси і фінансові системи

Фінансова система: сутність та структура

Моделі фінансової системи

Типологія інститутів фінансового сектору

Структура фінансових ринків

Корпоративне фінансування

Асиметрична інформація у фінансовій системі

Стійкість фінансових систем

Структурний аналіз фінансових систем країн Європи

Фінансові системи Великобританії, Франції та Німеччини

Фінансові системи Італії, Іспанії, Португалії та Греції

Фінансові системи Скандинавських країн та малих країн Західної Європи

Банківські системи країн Центральної та Східної Європи

Європейська Система Центральних Банків та Європейський Центральний Банк

Фінансові системи країн СНД

Розрахунки і платежі в зовнішній торгівлі європейських країн

Теоретичні аспекти міжнародних розрахунків та передумови для їх здійснення

НТР сфері міжнародних розрахунково-платіжних відносин в ЄС на сучасному етапі

Типи сучасних банківських та розрахунково-платіжних систем

Ризики та способи їх мінімізації у міжнародних угодах країн ЄС

Способи та методи платежів і засобів розрахунків у зовнішній торгівлі Європейського Союзу

Новітній інструментарій запровадження  зовнішньоторговельних розрахунків та платежів у країнах ЄС

Поєднання кредиту та платежу як інструмент забезпечення виконання зобов'язань у зовнішній торгівлі ЄС

Конвергенція розрахунково-кредитних механізмів фінансової системи країн ЄС

Валютна інтеграція в ЄС

Історія формування Європейського валютного союзу

Передумови та наслідки впровадження євро

Розширення єврозони

Задачі та функції Європейської системи центральних банків

Організація діяльності Європейської системи центральних банків

Засоби та процедурні аспекти єдиної монетарної політики в єврозоні

Трансмісійний механізм монетарної політики та взаємодія економічних процесів

Практика реалізації єдиної монетарної політики в єврозоні

Монетарна політика країн ЄС за межами єврозони

Вплив монетарної політики та динаміки валютного курсу на економіку окремих країн

Єдина сільськогосподарська політика ЄС

Сільське господарство у ЄС

Економічні та історичні передумови єдиної сільськогосподарської політики в ЄС

Інституції та прийняття рішень у єдиній сільськогосподарській політиці ЄС

Спрощення єдиної сільськогосподарської політики

Розширення єдиної сільськогосподарської політики

Реформи єдиної сільськогосподарської політики

Міграційна політика ЄС

Теоретичні основи дослідження міграційної політики

Трансформація європейських підходів до управління міжнародною міграцією

Інституційні виміри трансформації міграційної політики в країнах ЄС

Регулювання  трудової міграції з нових країн-членів в контексті розширення ЕС

Формування спільної міграційної політики ЄС

Міграційні аспекти співробітництва України і ЄС

Спільна комерційна політика ЄС

Цілі та принципи спільної комерційної політики ЄС

Інструменти торговельної політики ЄС

Двостороння та багатостороння торговельна політика ЄС

Система торговельних преференцій в ЄС

Регулювання торгівлі послугами в  рамках спільної комерційної політики ЄС

Регулювання прямих іноземних інвестицій і комерційних аспектів прав інтелектуальної власності в спільній комерційній політиці ЄС

Секторальні особливості спільної комерційної політики ЄС

Спільна комерційна політика відносно України

Європейське матеріальне право

Економічний і валютний союз в ЄС

Поняття внутрішнього ринку ЄС і його основні свободи

Свобода пересування товарів в ЄС і митні збори

Свобода пересування товарів в ЄС і внутрішнє оподаткування

Кількісні обмеження у торгівлі в ЄС

Правове регулювання свободи пересування товарів в ЄС

Правові засади свободи пересування осіб в ЄС

Правові засади свободи заснування власності в ЄС

Правові засади свободи пересування капіталу в ЄС

Гармонізація законодавства в ЄС

Захист прав інтелектуальної власності в ЄС

Економічна інтеграція України з ЄС

Європейська інтеграція в умовах глобалізації світової економіки

Євроінтеграція як основний пріоритет зовнішньоекономічної політики України

Україна у спільній торговельній політиці та економічній концепції сусідства ЄС

Розвиток зовнішньої торгівлі України з Європейським Союзом

Переміщення факторів виробництва Україна-ЄС

Україна в контексті євроінтеграційних процесів та розширення ЄС на Схід

 

Приклади лекцій

Цілі та принципи спільної комерційної політики ЄС (презентація)

Розширення єврозони (презентація)

Трансформація європейських підходів до управління міжнародною міграцією

 

Більше інформації про курси

 

Буклет «Бакалаврська і магістерська програми «Економіка Європейської інтеграції»