Наші партнери

Наші партнери

Розвиток двосторонніх і багатосторонніх міжнародних зв’язків, освітніх та наукових проектів є одним із пріоритетних завдань Інституту.

На цій сторінці представлена інформація про партнерів Інституту та сфери, в яких ми розвиваємо співпрацю.

Закордонні вищі навчальні заклади

Міжнародні зв’язки Інституту міжнародних відносин розвиваються в рамках понад 150 партнерських угод Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також на основі двосторонніх угод про співробітництво, укладених між Інститутом та провідними зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими центрами.

Перелік двосторонніх угод КНУ  у прикріпленні

Перелік двосторонніх угод ІМВ у прикріпленні 

Дипломатичні представництва іноземних держав та організацій в Україні

Інститут міжнародних відносин веде постійну роботу щодо поглиблення співпраці з представництвами іноземних держав в Україні у питаннях спільної організації конференцій, запрошення відомих вчених, науковців та державних діячів для читання лекцій студентам, проведення виставок та презентацій, обміну навчальною та науковою літературою, відкриття спеціалізованих культурно-освітніх Центрів на базі Інституту, поширення інформації щодо освітніх послуг, програм та грантів.

Перелік партнерів ІМВ серед дипломатичних представництв.  у прикріпленні.

Міжнародні фонди та служби академічного обміну

Інститут бере активну участь в міжнародних програмах, що діють за підтримки освітніх фондів та служб академічного обміну.

Міжнародні освітні фонди допомагають з організацією участі усіх представників навчального процесу в численних стажуваннях, літніх і мовних школах, тренінгах та семінарах, в навчанні для набуття різних освітніх або наукових рівнів за кордоном, здійснюють просування і підтримку міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки та досліджень.

Національні та міжнародні служби академічного обміну надають організаційний та консультаційний супровід інституційних проектів і програм, пов'язаних з обмінами та стажуваннями, допомагають із формуванням інформаційної бази про програми та гранти підтримки мобільності, а також в реалізації програм мобільності, в т.ч. запрошенні іноземних викладачів та дослідників.

Перелік партнерів ІМВ серед міжнародних фондів та служб академічного обміну. у прикріпленні.

Організації та установи

Інститут співпрацює з державними та приватними установами різного характеру в сфері реалізації спільних науково-виробничих проектів, організації лекцій та майстер-класів, аналітично-дослідницької роботи, експертної підтримки, проведення стажувань для студентів та випускників тощо.

Перелік партнерів ІМВ серед державних організацій та установ.

Перелік партнерів ІМВ серед громадських організацій й  установ та серед бізнес-структур.

Стати партнером

На постійній основі тривають переговори Інституту міжнародних відносин стосовно співпраці у науковій, освітній та культурній галузі з різними установами та університетами. Інститут зацікавлений у співпраці з академічними установами, що полягатиме у наступному:

- обмін студентами та викладачами;

- створення спільних навчальних програм, робота за програмами подвійних дипломів;

- пошук та реалізація спільних грантових програм;

- проведення спільних наукових досліджень з можливістю подальшої публікації колективних монографій та інших публікацій різними мовами;

- організація та проведення міжнародних конференцій, літніх та зимових шкіл;

- спільне керівництво науковими дослідженнями (магістерськими, кандидатськими, докторськими).

У співпраці з неакадемічними установами Інститут міжнародних відносин зосереджується на наступних напрямках діяльності:

- підтримка акцій та подій, що проводить Інститут;

- розповсюдження інформації та підтримка благодійної організації «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин»;

- проведення лекцій, семінарів, майстер-класів;

- короткострокові стажування для магістрів та випускників;

- реалізація спільних науково-експертних проектів;

- обмін досвідом та розробками в галузях, що становлять взаємний інтерес;

- тематична співпраця зі світовими інформаційно-аналітичними та дослідницькими центрами;

- проведення зустрічей стосовно процесу навчання в різних країнах світу;

- обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку і управління в галузі вищої освіти;

- організація підвищення кваліфікації та інших видів обміну;

- відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи.

 

Із пропозиціями щодо встановлення співпраці звертайтеся за контактами, зазначеними у вкладці «Контактна інформація».