Центр досконалості Жана Моне

     Центр досконалості Жана Моне

Київський національний університет імені Тараса Шевченка став переможцем програми Європейського Союзу ERASMUS+ (Жан Моне) та з вересня 2019 року відкрив Центр досконалості Жана Моне на базі Інституту міжнародних відносин.

Діяльність Центру спрямована на реалізацію проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE). Термін реалізації: 2019-2022 рр.

Завдання проекту:

  1. сприяння розвитку освітньо-наукової діяльності, а також удосконалення процесів викладання, обміну думками і досвідом щодо функціонування ЄС в економічній, політичній, правовій та комунікаційній сферах;
  2. поширення та роз’яснення даних щодо Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
  3. розширення взаємодії з різними групами українського суспільства з метою популяризації знань про діяльність ЄС.

Очікувані результати:

Проект передбачає перетворення Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка на методологічний центр з відкритими освітніми ресурсами у сфері європейських студій.

Проект сприятиме дослідженням і дискусіям про сучасні тенденції розвитку ЄС, європейську політику щодо Східної Європи з акцентом на відносинах ЄС–Україна, а також залученню різних цільових груп за межами Інституту міжнародних відносин до отримання додаткової фахової інформації щодо функціонування ЄС в економічній, політичній, правовій та комунікаційній сферах.

Цільові групи проекту:

  • студенти, які не спеціалізуються на європейських студіях;
  • учні старших класів;
  • дослідники;
  • державні службовці;
  • представники громадських організацій;
  • широка громадськість.

 

БАЗА ДАНИХ НАВЧАЛЬНОЇ І НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЄС

Буклет про діяльність Центру досконалості Жана Моне (УКР)

Буклет про діяльність Центру досконалості Жана Моне (АНГЛ)

 

СПІВРОБІТНИКИ ЦЕНТРУ ДОСКОНАЛОСТІ ЖАНА МОНЕ

Секція з економіки ЄС

Шнирков Олександр Іванович

керівник Центру, академічний координатор, керівник секції – завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, д.е.н., проф.

e-mail: aisch@ukr.net

Чугаєв Олексій Анатолійович

заступник адміністративного координатора, експерт з економіки ЄС – професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, д.е.н., доц.

e-mail: alxcv@ukr.net

Секція з політики ЄС

Копійка Валерій Володимирович

керівник секції – директор Інституту міжнародних відносин, д.політ.н., проф.

e-mail: office@iir.kiev.ua

Миронова Маргарита Анатоліївна

адміністративний координатор, експерт з політики ЄС – доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, к.політ.н., доц.

e-mail: mironova_margarita@yahoo.com

Маковський Сергій Олегович

експерт з політики ЄС – доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, к.політ.н.

e-mail: sergio1000@ukr.net

Секція з права ЄС

Смирнова Ксенія Володимирівна

керівник секції – професор кафедри порівняльного і європейського права, д.ю.н., проф.

e-mail: ksenya.smyrnova@gmail.com

Святун Олена Володимирівна

експерт з права ЄС – доцент кафедри порівняльного і європейського права, к.ю.н., доц.

e-mail: pep.sov@clouds.iir.edu.ua

Секція з комунікацій ЄС

Піпченко Наталія Олександрівна

керівник секції – професор кафедри міжнародної інформації, д.політ.н., проф.

 

 

Контакти Центру досконалості Жана Моне:

м. Київ, вул. Ю. Іллєнка 36/1, каб. 313

e-mail: jmcoe.iir@gmail.com