Додаткова діяльність членів Центру

Діяльність членів Центру, що не передбачена в рамках реалізації проекту.

1. Експерт центру досконалості Жана Моне доц. С. Маковський пройшов навчання і обраний експертом з акредитації освітніх програм за галузями знань: 052 "Політологія" і 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" із внесенням до державного реєстру експертів з акредитації освітніх програм.

2. Експерт центру досконалості Жана Моне доц. С. Маковський брав участь у щорічному засіданні наглядової ради Європейського центру Люблінського університету імені Марії Складовської-Кюрі. Під час засідання розповів учасникам про створення Центру і запросив до подальшої співпраці щодо дослідження і викладання європейських студій у Східній Європі.

3. Члени Центру взяли участь в міжнародній науково-теоретичній конференції ««Еволюція Європейського Союзу: основні виклики сучасності та перспективи», присвячена 10-річчю вступу в силу Лісабонських договорів, організована кафедрою порівняльного і європейського права та Науково-експертним центром європейського та порівняльного права.

Конференцію відкрив Голова Представництва ЄС в Україні, Посол Матті Маасікас, директор Інституту Валерій Копійка та керівник EU Project "Pravo-Justice" Довидас Віткаускас.

Про конференцію

Матеріали конференції

4. Керівник Центру досконалості Жана Моне, проф. О. І. Шнирков дав коментар новинному порталу «Сьогодні» щодо створення вільних економічних зон між Україною та Молдовою.

5. Експерт Центру досконалості Жана Моне Н. О. Піпченко взяла участь в міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна інформація: історія, сучасність і перспективи», яка відбулась в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

6. Академічний координатор Центру досконалості Жана Моне, проф. О. І. Шнирков, як офіційний опонент, взяв участь у засіданні Вченої ради Тернопільського національного економічного університету щодо здобуття наукового ступеня доктора економічних наук І. Лищинським. Тема дисертаційної роботи – «Стратегії глокалізації для формування полюсів розвитку в Європі».

7. Академічний координатор Центру досконалості Жана Моне, проф. О. І. Шнирков затвердив дослідницьку тему «Синхронізація ділових циклів України, Грузії, Молдови з ЄС в умовах економічної інтеграції» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Т. Золосом.