Додаткова діяльність членів Центру

Діяльність членів Центру, що не передбачена в рамках реалізації проекту.

22 червня 2020 р. відбувся фаховий семінар дисертації М. С. Резнічук на тему: «Міжнародно-правовий механізм функціонування зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Науковим керівником даної роботи є експерт Центру досконалості Жана Моне К. В. Смирнова. За результатами фахового семінару було прийнято рішення рекомендувати дисертацію М. С. Резнічук на тему «Міжнародно-правовий механізм функціонування зони вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 293 «Міжнародне право».

28 серпня 2020 р. академічний координатор Центру досконалості Жана Моне, проф. О. І. Шнирков взяв участь у засіданні Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук А. Грицишин. Тема дисертаційної роботи – «Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Європи».

14 вересня 2020 р. експерт Центру досконалості Жана Моне К. В. Смирнова виступила опонентом на публічному захисті докторської дисертації О. Р. Вайцеховської на тему «Міжнародний фінансовий правопорядок: теоретичні засади та актуальні проблеми в умовах глобалізації». Особлива увага приділялася формуванню та функціонуванню фінансового правопорядку Європейського Союзу.

Упродовж вересня 2020 р. експерт Центру досконалості Жана Моне К. В. Смирнова брала участь у роботі робочої групи Міністерства освіти і науки України щодо підвищення якості вищої освіти, що обговорювала питання впровадження нових форм наповнення правничої освіти, зокрема аспектами взаємодії правового порядку України із Європейським Союзом.

На магістерські освітні програми Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка вступило 10 осіб за спеціалізацією Європейський бізнес.

24 вересня 2020 р. експерт Центру досконалості Жана Моне Н. О. Піпченко, як офіційний опонент, взяла участь у засіданні Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича щодо здобуття наукового ступеня доктора політичних наук В. Терещуком. Тема дисертаційної роботи – «Розвиток глобальної медійної світ-системи в умовах постбіполярності», де досліджено особливості формування медійної системи ЄС.