Новини Центру досконалості Жана Моне

Надруковано монографію: Смирнова К. В. Асоціація між Європейським Союзом і третіми країнами: сучасний стан і динамізм в умовах інтеграції та дезінтеграції / К. Смирнова, О. Святун, І. Березовська та ін. К.: ВПЦ "Київський університет", 2021, 239 c.

Монографія продовжує серію наукових і навчально-методичних видань, підготовлених Центром досконалості Жана Моне Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У книзі висвітлено поняття та характерні особливості відносин асоціації Європейського Союзу з третіми країнами, а також специфіку Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, механізми імлементації та засоби вирішення спорів, що передбачені в Угоді. Детально розглянуто правові засоби європеїзації правопорядку України та практику вітчизняних судових органів щодо місця та ролі Угоди у правовій системі нашої держави.

Книгу розміщено у Базі даних навчальної і наукової інформації про ЄС Центру досконалості Жана Моне.

Реалізація проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE).