Новини Центру досконалості Жана Моне

Вийшов з друку навчальний посібник: Смирнова К. В. Основи права конкуренції Європейського Союзу та "європеїзація" конкуренційного права України : навч. посіб. / К. В. Смирнова. К. : ВПЦ ''Київський університет'', 2021. 223 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти права конкуренції Євросоюзу на основі джерел правового регулювання політики конкуренції в європейському інтеграційному об'єднанні (нормативних актів, рішень Суду ЄС, органів Євросоюзу). На прикладах подано основні категорії антимонопольних угод (вертикальні та горизонтальні), розглянуто типологію картелів. Визначено основні характеристики домінуючого становища й наведено способи правового регулювання зловживань в Євросоюзі. Проаналізовано практику органів Євросоюзу щодо застосування антимонопольних норм до концентрації. Наприкінці кожного розділу подано аналітичні питання, відповіді на які сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.

Для викладачів, студентів, аспірантів, слухачів закладів вищої освіти, державних службовців, адвокатів, юристів, а також усіх, кого цікавлять питання антимонопольного права Євросоюзу.

Книгу розміщено у Базі даних навчальної і наукової інформації про ЄС Центру досконалості Жана Моне.

Реалізація проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE).