Новини Центру досконалості Жана Моне

Надруковано монографію: Європейський Союз у мінливому світі / В. В. Копійка, С. О. Маковський, М. А. Миронова та ін.; за ред. В. В. Копійки. К.: О. Зень, 2022. 219 с.

Монографія продовжує серію наукових і навчально-методичних видань, підготовлених Центром досконалості Жана Моне Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Книга зосереджена на аналізі геополітичного позиціонування Європейського Союзу, місця концепцій «стійкості», «стратегічної автономії», «принципового прагматизму», проблем екологічної безпеки та технологічного лідерства у оновленій зовнішньополітичній стратегії ЄС. Вагоме місце присвячене дебатам щодо становлення ЄС як безпекового актора й європейської інтеграції як системного феномена трансформації в постбіполярний період.

Книгу розміщено у Базі даних навчальної і наукової інформації про ЄС Центру досконалості Жана Моне.

Реалізація проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE).