Новини Центру досконалості Жана Моне

Вийшов з друку навчальний посібник: Європейський Союз у міжнародних відносинах / В.В. Копійка, С.О. Маковський, М.А. Миронова та ін.; за ред. В.В.Копійки. К.: ВПЦ «Київський університет», 2021, 560 с.

Навчальний посібник «Європейський Союз у міжнародних відносинах» є продовженням серії наукових і навчально-методичних  видань, що підготовлені колективом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До основи посібника покладені курси лекцій, що викладають його автори, зокрема з навчальних дисциплін «Міжнародні відносини та світова політика», «Європейський Союз у міжнародних відносинах», «Зовнішня політика ЄС».

Мета видання – вивчення розвитку Європейського Союзу, його спільних політик і відносин з регіонами світу, в яких він виступає як колективний, принципово новий актор глобального управління.

Книгу розміщено у Базі даних навчальної і наукової інформації про ЄС Центру досконалості Жана Моне.

Реалізація проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE).