Новини Центру досконалості Жана Моне

Вийшов з друку навчальний посібник: Чугаєв О.А. Європейське бізнес-середовище. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2020. 183 с.

Книга спрямована на вивчення регулювання заснування і функціонування бізнесу в країнах ЄС та низки складових єдиного ринку ЄС, включаючи захист прав споживачів, технічне регулювання, особливості регулювання виробництва і торгівлі продуктами харчування, промисловими продуктами, послугами.

Книгу розміщено у Базі даних навчальної і наукової інформації про ЄС Центру досконалості Жана Моне.

Реалізація проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE).