Новини Центру досконалості Жана Моне

Вийшов з друку навчальний посібник: Піпченко Н.О. Європейські комунікації. К. : ВАДЕКС, 2021. 136 с.

Навчальний посібник присвячено дослідженню теоретичних і прикладних проблем комунікації ЄС з країнами-партнерами, визначенню основних понять європейської публічної діяльності, аналізу практичного досвіду ЄС у сфері публічної, культурної та цифрової дипломатії, з’ясуванню потенціалу й ефективності комунікацій ЄС у забезпеченні власних геополітичних інтересів. У посібнику розглянуто практику регіональної інформаційно-комунікативної діяльності ЄС та особливості позиціонування об’єднання в Україні.

Книгу розміщено у Базі даних навчальної і наукової інформації про ЄС Центру досконалості Жана Моне.

Реалізація проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE).