Новини Центру досконалості Жана Моне

Надруковано конспект лекцій: Смирнова К.В., Святун О.В. Основні свободи внутрішнього ринку ЄС. Київ: НН Інститут міжнародних відносин, 2022. 129 с.

Конспект лекцій продовжує серію наукових і навчально-методичних видань, підготовлених Центром досконалості Жана Моне Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У роботі висвітлено поняття та особливості функціонування внутрішнього ринку в праві Європейського Союзу. Детально розглянуто чотири свободи внутрішнього ринку, з огляду на специфіку практики Суду ЄС в цій сфері. Видання включає перелік рекомендованої літератури та нормативних документів до курсу.

Книгу розміщено у Базі даних навчальної і наукової інформації про ЄС Центру досконалості Жана Моне.

Реалізація проекту «Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід» (№611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE).