Анонси

Успішно пройшла акредитацію освітньо-наукова програма «Міжнародне право» (рівень вищої освіти - Доктор філософії)
На засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 26 січня 2021 року (протокол № 1 (44)), за наслідками розгляду акредитаційної справи ухвалено Рішення про акредитацію освітньої програми «Міжнародне право» (рівень вищої освіти - Доктор філософії).
 
Інформація про освітню програму:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Освітня програма «Міжнародне право» (ідентифікатор у ЄДЕБО 37153), рівень вищої освіти – Доктор філософії, галузь знань – 29 Міжнародні відносини, спеціальність – 293 Міжнародне право, спеціалізація – відсутня, тип – Освітньо-наукова.
Мови викладання – українська, англійська. 
 
Дата видачі сертифіката – 29 січня 2021 року.
Термін дії сертифіката – до 1 липня 2026 року.
 
Гарант ОП – доцент кафедри міжнародного права ІМВ КНУТШ Дмитро Васильович Скринька.