Анонси

6 грудня 2019 року в Інституті відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна інформація: історія, сучасність і перспективи».
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ»
 
(6 грудня 2019 p.)
 
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сприяння
Національного інституту стратегічних досліджень та Всеукраїнської асоціації політичних наук проводить
Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжнародна інформація: історія, сучасність і перспективи».
 
У конференції беруть участь представники вищих навчальних закладів, науковці, дипломатичні
працівники, аспіранти та журналісти.
Мета міжнародної науково-практичної конференції: розглянути сучасну політичну проблематику
міжнародних комунікацій, з’ясувати трансформаційні тренди системи міжнародних інформаційних відносин,
проаналізувати комунікативні чинники зовнішньополітичної діяльності, розглянути ретроспективні і
проспективні (політичні, безпекові, економічні, правові та інформаційні) аспекти сучасної парадигми
міжнародних комунікацій.
 
ТЕМАТИКА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
1.Трансформаційні тренди системи міжнародних інформаційних відносин;
2. Безпекові стратегії в умовах міжнародної системної нестабільності: інформаційний вимір;
3. Комунікативні технології як інноваційний інструмент зовнішньої і безпекової політики;
4. Деструктивні комунікації в міжнародних відносинах: маніпулювання масовою свідомістю, формування
викривленого інформаційного поля, використання мас-медіа і соціальних мереж для пропагандистських акцій,
створення і поширення фейків, інструментарій протидії;
5. Науково-освітні перспективи спеціальності «Міжнародні комунікації»: зарубіжна й українська практика.
 
Міжнародна науково-практична конференція відбудеться за адресою: м. Київ, 04119, вул. Юрія Іллєнка,
36/1, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зал засідань
Вченої ради (початок о 11.00).
Робочі мови : українська, англійська, російська.
 
Тези та заявки на участь у міжнародній науково-практичній конференції, будь-ласка, надсилайте до 1
грудня 2019 р., на e-mail: kafmmkt@ukr.net. У темі листа просимо вказати: конференція «Міжнародна інформація: історія, сучасність і перспективи»
 
Вимоги до виступів: тривалість виступу – до 5 хвилин.
Довідки за телефоном: (044) 481-44-21
 
Зразок оформлення заявки для участі в конференції:
1. Прізвище, ім’я, по-батькові учасника;
2. Прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника (у разі його наявності);
3. Тема виступу;
4. Місце роботи (навчання);
5. Контактний телефон, e-mail;
6. Форма участі: очна або дистанційна.
 
Вимоги до оформлення тез:
1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на листках формату А4,
набраного у редакторі MS Word.
2. Поля: верхнє, праве, ліве - 2,5 см; нижнє - 3,5 см.
3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, одинарний міжрядковий інтервал. У верхньому лівому
кутку вказується УДК.
4. Назва статті друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, а
також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора.
Нижче друкується назва організації (закладу), де працює автор (співавтор).
5. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.