Анонси

Відкрита лекція доцента кафедри міжнародних організацій Олени Ковтун

2 грудня 2021 року о 12.40 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин, кандидата політичних наук Ковтун Олени Юріївни на тему «Становлення і розвиток інтеграційних процесів на Африканському континенті» з дисципліни «дипломатичний вимір регіональної інтеграції» для студентів 2 курсу ОП «Міжнародні відносини» ОР «магістр» спеціалізації «Дипломатія і дипломатична служба».

Посилання на подіюhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad8eb69f48afc44118c0b5d9096ce63da%40thread.tacv2/1632736763400?context=%7b%22Tid%22%3a%22620cb490-f852-44e4-b054-f3382ccd8470%22%2c%22Oid%22%3a%22638e4b11-34b6-472f-bfbb-d2dadf0b2ea5%22%7d