Анонси

Успішно пройшла акредитацію наша освітня програма «Європейське бізнесове право»
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглянуло на своєму засіданні 26 січня 2021 р., протокол № 1 (44), акредитаційну справу щодо акредитації освітньої програми:
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка «Європейське бізнесове право (мова навчання українська/англійська) / European Business Law» (ідентифікатор 34636), рівень вищої освіти – магістр, галузь знань – 29 міжнародні відносини, спеціальність – 293 міжнародне право, тип – освітньо-професійна.
 
Гарант ОП – доц. Влялько Ілля.
 
Національне агентство вирішило акредитувати освітню програму, дата підписання рішення 29.01.2021.