Анонси

Назва конференції: «Актуальні проблеми міжнародних відносин 2021»

Шановні колеги!

  28 жовтня 2021 року

 в Інституті Міжнародних відносин

   Київського університету імені Тараса Шевченка 

  відбудеться 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

«Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Попередній список секцій: 

 • Секція «Дипломатія і міжнародне співробітництво» 
 • Секція «Міжнародні відносини і зовнішня політика» 
 • Секція «Міжнародне регіонознавство» 
 • Секція «Міжнародний бізнес» 
 • Секція «Порівняльне і європейське право» 
 • Секція «Міжнародне приватне право» 
 • Секція «Міжнародне публічне право» 
 • Секція «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» 
 • Секція «Міжнародні фінанси та інвестиції» 
 • Секція «Міжнародні медіакомунікації і комунікативні технології» 
 • Секція «Міжнародна інформація і комунікативні технології» 

Робочі мови конференції : українська, англійська. 

Форма участі: заочна (дистанційна).

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка 36/1, Інститут міжнародних відносин. 

Для участі в конференції необхідно до 7 жовтня 2021 року надіслати заявку до Оргкомітету (заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://forms.gle/C8kuCBtioMQK7Cii9 ) та надіслати на пошту НТС тези доповіді (лише в фоматі *.docx) до 21 жовтня 2021 року.

Тези доповідей просимо надсилати на електронну адресу НТСnts.iir.knu@gmail.com

У темі листа обов’язково зазначається прізвище, статус автора (студент), напрямок наукових досліджень та назва і рік конференції (наприклад, Іванов_СТУДЕНТ_АПМВ_2021). 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

 1. Обсяг тез – до 3 сторінок А4, не включаючи списку використних джерел. 
 2. Вирівнювання – по ширині.
 3. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5.
 4. Поля – всі по 2 см.
 5. Абзац – 1,25 см. 
 6. У правому верхньому куті сторінки – прізвище, ініціали автора курсивом; після чого ставиться зноска зірочка «*»; внизу сторінки до зноски робиться запис 10 Шрифтом Times New Roman. Зазначається: перший рядок – статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач тощо; курс, спеціальність (вирівнювання по ширині), другий рядок – місце навчання, роботи; третій рядок – науковий керівник, його науковий ступінь та посада.
 7. Назва тез розміщується з вирівнюванням по центру жирним шрифтом.
 8. Список використаних джерел (не більше 10) розміщується після тексту тез доповіді. Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках. 
 9. Мінімальне допустиме значення унікальності роботи – 90%

Тези, що не відповідають вимогам та надіслані після вказаної дати, Оргкомітетом розглядатися не будуть та права на участь в конференції не матимуть.

Результатом конференції є збірник матеріалів учасників (тез доповідей)

Контактні особи:

Бойко Владислава (Голова Наукового товариства студентів Інституту міжнародних відносин): + 38 098 215 93 77)