Анонси

24 жовтня 2019 року в Інституті Міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Попередній список секцій:

Секція «Дипломатія і міжнародне співробітництво»

Секція «Міжнародні відносини і зовнішня політика»

Секція «Міжнародне регіонознавство»

Секція «Міжнародний бізнес»

Секція «Порівняльне і європейське право»

Секція «Міжнародне приватне право»

Секція «Міжнародне публічне право"

Секція «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

підсекція 1: «Економіка Європейської інтеграції»

підсекція 2: «Міжнародні комерція»

підсекція 3: «Світова економічна кон’юктура»

Секція «Актуальні проблеми міжнародних фінансів»

Секція «Міжнародні медіакомунікації і комунікативні технології»

Секція «Міжнародна інформація і комунікативні технології»

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі: очна / заочна (для аспірантів).

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка 36/1, Інститут міжнародних відносин.

Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2019 надіслати заявку до Оргкомітету (заповнити реєстраційну форму за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9i5TrFxTFf7dAFkAYV34jDeCDV_iNal1Y8wkKqNivO4ZDAA/viewform) та надіслати на пошту НТСА тези доповіді (лише в форматі * .doc !, тези в форматі * .docx до розгляду не приймаются).

В темі електронного листа з прикріпленими тезами обовязково вказуйте «АПМВ 2019». Тези доповідей просимо надсилати на електронну адресу НТСА: sasp.iir@gmail.com Аспірантам тези доповідей надсилати на дану електронну адресу: ntsa.aspirant@ukr.net У темі листа обов’язково зазначається прізвище, статус автора (студент/ аспірант/ здобувач/ викладач/ тощо), напрямок наукових досліджень та назва і рік конференції (наприклад, Іванов_Аспірант_МП_АПМВ_2019).

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1. Обсяг тез - до 3 сторінок А4, не включаючи списку використних джерел.

2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5.

3. Поля – всі по 2 см.

4. Абзац – 1,25 см.

5. Зверху сторінки - прізвище, ініціали автора; після чого ставиться зноска зірочка «*»; внизу сторінки до зноски робиться запис 10 Шрифтом Times New Roman. Зазначається: перший рядок - статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; курс, спеціальність (вирівнювання по ширині), другий рядок - місце навчання, роботи; третій рядок – науковий керівник, його науковий ступінь та посада.

6. Список використаних джерел (не більше 10) розміщується після тексту тез доповіді. Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках.

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам та надіслані після вказаної дати, оргкомітетом розглядатися не будуть. Тези найкращих доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників.

Контактні особи:

Чижик Олексій (Голова Наукового товариства студентів та аспірантів Інституту міжнародних відносин): + 38 096 848 98 18

Штогрін Кирил (Співголова Наукового товариства студентів та аспірантів Інституту міжнародних відносин): + 38 066 097 49 46