Анонси

НТСА ІМВ раде оголосити про початок реєстрації на щорічну наукову конференцію “Шевченківська Весна-2019”, яка відбудеться 26 березня 2019 року в ІМВ (м. Київ, вул. Іллєнка 36/1)
Для реєстрації необхідно:
1) заповнити реєстраційну форму за посиланням - тут
 
Заявки на участь у конференції приймаються до 22 березня 2019 року включно.
2) надіслати тези доповідей на електронну адресу НТСА: sasp.iir@gmail.com (до 30 березня 2019 року). У темі листа обов’язково зазначається прізвище, статус автора та назва секції.
Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі: очна/заочна.
СПИСОК СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
Секція: МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА
Секція: РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ
Секція: МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Секція: МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Секція: ПОРІВНЯЛЬНЕ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО
Секція: СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Секція: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
Секція: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС
Секція: МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Секція: МІЖНАРОДНІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ
Секція: АРАБСЬКИЙ СВІТ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ, ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТА ПРАВОВИХ КООРДИНАТ
 
Вимоги до оформлення тез доповідей:
1. Обсяг тез - до 3 сторінок А4, не включаючи списку використних джерел.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5.
3. Поля – всі по 2 см.
4. Абзац – 1,25 см.
5. Зверху сторінки - прізвище, ініціали автора; після чого ставиться зноска зірочка «*»; внизу сторінки до зноски робиться запис 10 Шрифтом Times New Roman. Зазначається: перший рядок - статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; курс, спеціальність (вирівнювання по ширині), другий рядок - місце навчання, роботи; третій рядок – науковий керівник, його науковий ступінь та посада.
6. Список використаних джерел (не більше 10) розміщується після тексту тез доповіді. Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках.