Анонси

НТСА ІМВ раде оголосити про початок реєстрації на щорічну наукову конференцію “Актуальні проблеми міжнародних відносин-2018”, яка відбудеться 25 жовтня 2018 року в ІМВ (м. Київ, вул. Мельникова 36/1).

??Увага! До вашої уваги програма роботи конференції АПМВ-2018,яка відбудеться 25 жовтня 2018 року

Початок роботи секцій 12:40

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
(Ауд. 35)

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА
(Ауд. 321)

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ
(Ауд. 320)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
(Ауд. 318)

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
(Ауд. 324)

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
(Ауд. 430)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
(Ауд. 38)

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС (Ауд. 447)

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Ауд. 36)

МІЖНАРОДНІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ ТА КОМІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Ауд. 37)


СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
?
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
(Ауд. 35)

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА
(Ауд. 321)

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ
(Ауд. 320)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
(Ауд. 318)

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
(Ауд. 324)


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
(Ауд. 430)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
(Ауд. 38)

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС (Ауд. 447)

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Ауд. 36)

МІЖНАРОДНІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ ТА КОМІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Ауд. 37)

Для реєстрації необхідно:
1) заповнити реєстраційну форму за посиланням

Заявки на участь у конференції приймаються до 20 жовтня 2018 року.

2) надіслати тези доповідей на електронну адресу НТСА: sasp.iir@gmail.com (до 15 листопада 2018 року). У темі листа обов’язково зазначається прізвище, статус автора та назва секції.

Робочі мови конференції – українська, англійська.
Форма участі: очна/заочна.

СПИСОК СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція: Міжнародні відносини та зовнішня політика
Секція: Міжнародні організації та дипломатія
Секція: Регіональні студії
Секція: Міжнародне публічне право
Секція: Порівняльне і європейське право
Секція: Міжнародне приватне право
Секція: Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
Секція: Актуальні проблеми міжнародних фінансів 
Секція: Міжнародний бізнес
Секція: Медіакомунікації
Секція: Міжнародна інформація

Вимоги до оформлення тез доповідей:
1. Обсяг тез - до 3 сторінок А4, не включаючи списку використних джерел.
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5.
3. Поля – всі по 2 см.
4. Абзац – 1,25 см.
5. Зверху сторінки - прізвище, ініціали автора; після чого ставиться зноска зірочка «*»; внизу сторінки до зноски робиться запис 10 Шрифтом Times New Roman. Зазначається: перший рядок - статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; курс, спеціальність (вирівнювання по ширині), другий рядок - місце навчання, роботи; третій рядок – науковий керівник, його науковий ступінь та посада. 
6. Список використаних джерел (не більше 10) розміщується після тексту тез доповіді. Джерела розташовуються в порядку їх згадування в тексті. Посилання по тексту оформлюються в квадратних дужках.