Анонси

Міжнародний науковий симпозіум «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА» 17 травня 2018 р.

ДЕ: Зал вченої ради #ІМВ

Початок роботи симпозіуму о 10.00

Робочі мови: українська, англійська, російська.

 

Відповідальні секретарі:

к.е.н. Рилач Наталія Михайлівна – тел. 050-380-18-40
к.е.н. Анісімова Ольга Юріївна  – тел. 095-919-95-10

е-mail: synthesis.centre@clouds.iir.edu.uaВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА УМОВИ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ СИМПОЗІУМІ

Тезисы, заявки на участие в международном научном симпозиуме, пожалуйста, присылайте к 11 мая 2018, на e-mail: synthesis.centre@clouds.iir.edu.ua

По всем вопросам участия в симпозиуме и печати тезисов обращаться к ответственным секретарей.

 

Участие в симпозиуме бесплатное.


Требования к оформлению тезисов:

  1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word.
  2. Поля: верхнє, праве, нижнє – 2,0 см; ліве - 3,0 см.
  3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзац – 1,25. У верхньому лівому кутку вказується УДК.
  4. Назва статті друкується великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, а також праворуч - прізвище та ініціали (жирний курсив), науковий ступінь і вчене звання, посада автора, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор). Анотація українською мовою – курсивом.
  5. Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.

ЖДЕМ ВАШЕ УЧАСТИЕ!

 

Прес-центр ІМВ