Анонси

Сфера наукових інтересів: політична історія України і Росії першої чве

Крижанівський Володимир Прокопович
Закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1971 р.); доктор історичних наук, професор.
Дисципліни: „Країнознавство. СНД”, „Методика викладання у вищій школі”, „Основи наукових досліджень”, „Основи країнознавства”, „Загальна історія держави і права”, „Історія держави і права України”.
Сфера наукових інтересів: політична історія України і Росії першої чверті ХХ ст., історіографія, політологія міжнародних відносин.