Анонси

Практичний курс японської мови, ТПП, мова фаху
Лексикологія, країнознавство, проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та професійної комунікації.