Ми в ЗМІ

У сучасному глобалізованому світі успішний розвиток кожної країни нерозривно пов’язаний із системою міжнародних відносин, що виявляє себе у багатьох вимірах – історичному, економічному, правовому, інформаційному тощо. Дослідження міжнародних відносин і підготовка фахівців для цієї сфери є необхідною умовою ефективного функціонування будь-якої держави.

Інститут міжнародних відносин є провідним науково-методичним центром з підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики нашої держави.

В ІМВ відбуваються численні заходи науково-практичного та освітньо-пізнавального характеру, присвячені актуальним явищам і проблемам міжнародних відносин, що висвітлюються у ЗМІ (Ми на ТБ).

Викладачі Інституту виступають провідними експертами у різних галузях міжнародних відносин (Ми в друкованих виданнях).

В Інституті міжнародних відносин вперше впроваджуються інноваційні освітні проекти – англомовні магістерські програми, Фонд розвитку, що, безумовно, викликає зацікавленість ЗМІ.