Ми в ЗМІ

У сучасному глобалізованому світі розвиток кожної країни нерозривно пов’язаний із системою міжнародних відносин, яка має багато вимірів – історичний, економічний, правовий, інформаційний тощо. Дослідження міжнародних відносин і підготовка фахівців у цій сфері – необхідні умови, за додержання яких будь-яка держава функціонуватиме ефективно.


Інститут міжнародних відносин є провідним науково-методичним центром з підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики нашої держави.

В ІМВ відбуваються численні заходи науково-практичного й освітньо-пізнавального характеру, присвячені актуальним явищам і проблемам міжнародних відносин, що висвітлюються в ЗМІ (Ми на ТБ).

Викладачі Інституту виступають провідними експертами в різних галузях міжнародних відносин (Ми в друкованих виданнях).

В Інституті міжнародних відносин вперше впроваджуються інноваційні освітні проєкти – англомовні магістерські програмиФонд розвитку, Центр Жана Моне та інші, і вони, безумовно, викликають зацікавленість у ЗМІ.