Новини

Вийшла з друку монографія "Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин" колективу кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

В монографії розглянуті основні особливості глобальної цифрової економіки, теоретичні основи та практика використання цифрових технологій у розвитку міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного капіталообміну, міжнародної міграції робочої сили, міжнародних валютно-фінансових відносин та досліджено розвиток Цифрового союзу країн-членів ЄС.

Серед авторів монографії А.С. Філіпенко, Н.В. Резнікова О.І. Рогач, Д.М. Русак, Ю.Ю. Хватов, В.В. Батрименко, Р.О. Заблоцька, А.В. Негода, Р.Д. Стаканов, В.І. Мазуренко, Л.О. Шворак, А.С. Нанавов, Л.С. Поліщук, О.І. Шнирков, В.І. Чужиков, О.А. Чугаєв, Т.О. Жолос, О.Ю. Засенко.