Новини

25 лютого 2019 року відбулась презентація книги «Понад чверть століття на ниві науки і освіти»

У виданні презентовано основні віхи становлення Спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». А також розглянуто наукові, творчі й професійні здобутки її працівників, очільників та здобувачів наукових ступенів.

Спеціалізована вчена рада нині є головним експертним центром з підготовки докторів і кандидатів економічних наук за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Зусиллями цих фахівців сформовані наукові школи зі світового господарства і міжнародних економічних відносин, напрацювання яких стали вагомим внеском у розвиток світової економічної науки з урахуванням економічних викликів, що постали перед людством на початку ХХІ ст.