Новини

Дослідження ІМВ як провідного наукового центру України втілено у численних монографіях, енциклопедіях, підручниках, навчальних посібниках, у розробках інформаційного ресурсу, запропоновано для втілення в урядових установах, політичних партіях тощо

Дослідження Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка як провідного наукового центру України втілено у численних монографіях, енциклопедіях, підручниках, навчальних посібниках, у розробках інформаційного ресурсу, запропоновано для впровадження в урядових установах, політичних партіях і блоках та громадських організаціях української держави.

Серед численних наукових праць ІМВ КНУ на особливу увагу заслуговують інноваційні дослідження, а саме монографія «Стратегічні комунікації у міжнародних відносинах» (2019 р.), що присвячена розгляду концептуальних і прикладних аспектів стратегічних комунікацій як ефективного інструментарію у сфері міжнародних відносин, аналізу ролі стратегічних комунікацій у практиці дипломатичної діяльності провідних міжнародних акторів, зокрема США, ЄС, НАТО, провідних країн Європи –Великої Британії, ФРН, Франції, а також Китаю, України та РФ. Потужному авторському колективу (В.М. Бебик, С.І.Даниленко, В.В.Копійка, Є.А.Макаренко, І.О.Мінгазутдінов, Г.І.Мінгазутдінова, М.А.Ожеван, Н.О.Піпченко, В.В.Петров, І.І.Погорська, Є.Б.Тихомирова та О.В.Шевченко) вдалося представити стратегічні комунікації як комунікативні технології, що спрямовані на забезпечення міжнародної взаємодії і формування тривалих формальних та неформальних зв’язків між урядовими інститутами, міжнародними акторами, дипломатичними установами і політичними лідерами задля реалізації політичних, економічних, безпекових, культурних, соціальних і гуманітарних ініціатив і проектів..

Наразі для забезпечення ефективності навчально-методичного процесу ІМВ КНУ презентує видання монографії на онлайн платформі закладу як інноваційного ресурсу, який стосується запровадження практичних механізмів ефективного використання стратегічних комунікацій дипломатами, військовими, політиками усіх рівнів, академічною та науковою спільнотами, експертним співтовариством, громадськими організаціями та освітянською спільнотою.

 

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. Монографія. – К. : Вадекс, 2019. – 442 с.