Новини

На кафедрі міжнародних фінансів видано унікальний підручник «Міжнародні портфельні інвестиції» (автори д.е.н., проф. О. І. Рогач та к.е.н., доц. П. В. Дзюба).

У підручнику розглянуто сутність міжнародних портфельних інвестицій, методи та інструменти їх здійснення, способи оцінювання та управління. Розкрито зміст основних теорій портфельного інвестування.

У книзі втілені багаторічні академічні та наукові здобутки його авторів, досвід організації магістерських програм та викладання дисциплін такого спрямування у провідних університетах світу.

Видання розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів ВУЗів та науковців, які цікавляться проблематикою міжнародного портфельного інвестування.