Новини

17 травня 2018 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся міжнародний науковий симпозіум «Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, практика».

Симпозіум відкрив координатор з наукової роботи ІМВ КНУ імені Тараса  Шевченка к. юр. н., доцент Кориневич А.О. висловивши підтримку діяльності центру, наголосивши на важливості реалізації в Україні міждисциплінарного підходу в наукових дослідженнях та освіті, що є завданням діяльності навчально-наукового центру «Синтез»,  та побажавши успіхів у  його подальшій плідній роботі.

Віце-президент НАН України, академік НАНУ, д.е.н., професор Пирожков С.І, привітав присутніх з відкриттям симпозіуму, наголосивши на важливості використання міждисциплінарного підходу для переосмислення міжнародних відносин в 21 ст. Україна наразі вирішує комплекс завдань, що вимагають консолідації суспільства, застосування знань із різних сфер: культурної, комунікаційної, міжнародного права тощо. На думку вченого, проведення такого заходу має наукове та практичне значення, адже визначення тенденцій міждисциплінарності сприяє поглибленню співробітництва між науковими колами України та інших держав.

У своїй вітальній промові Перший заступник Міністра інформаційної політики України Джапарова Е.А.  торкнулась  питань гібридної війни та інших загроз національній безпеці України. Наразі ускладнюється політико- економічна структура глобалізованого світу. Тому вивчення сучасних тенденцій вимагає новітньої міждисциплінарної школи. Пані Перший заступник міністра наголосила на тому, що серед напрямків роботи Міністерства інформаційної політики є новітній аналіз впливу міжнародних відносин, гібридні інформаційні війни, що вимагає залучення фахівців, а нова теорія та методологія за якими ІМВ КНУ імені Тараса  Шевченка  готуватиме спеціалістів – міжнародників має включати напрацювання, отримані в результаті роботи даного симпозіуму.

Директор Управління публічної дипломатії МЗС України Соловей А.А. наголосив, що публічна дипломатія є новим виміром діяльності МЗС України, що потребує від дипломатів знань та вмінь, які дає мультидисциплінарність. Тобто, за його словами: «Міждисциплінарність – ключ до успіху сучасної дипломатії».

Віце-президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і Повноважний посол, к.ю.н. Купчишин О.М. зазначив, що сама дипломатія – це міждисциплінарна сфера діяльності, яка передбачає поєднання історії міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних організацій, права міжнародних договорів, країнознавства, психології, логіки, етикету, протоколу, міжнародних економічних відносин, знання сучасних інформаційних технологій та іноземних мов. Крім того, пан Посол розповів про діяльність Української асоціації зовнішньої політики, яка об’єднує 12 послів, а також дипломатів. Принципами її діяльності є «незаангажованість, об’єктивність та рівновіддаленість».

В роботі міжнародного симпозіуму взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні – пан  Манож Кумар Бхарті з доповіддю «Створення спільного майбутнього в переломленому світі». Головними тезами виступу були питання нових змін та нових сил в світі, зміни балансу економічної спроможності та політичної влади, що відображається в далекосяжних перетвореннях в світі, появи нових серйозних викликів, пов’язаних з миром, стабільністю та безпекою в світі. До таких викликів належать: зміна клімату, тероризм, зростаюча зосередженість багатьох країн і суспільств на протекціонізмі як противага явища глобалізації. Крім того, пан Посол наголосив на ролі Індії у вирішенні глобальних проблем, утвердження демократії та стабільного високотехнологічного розвитку, а також сприятливого інвестиційного середовища.

З презентацією «Міждисциплінарність у сучасному науково-освітньому просторі» виступив д.е.н., професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, керівник навчально-наукового центру «Синтез» Філіпенко А.С., в якій було окреслено передумови та головні підходи в кросдисциплінарних дослідженнях, а також надана порівняльна характеристика міждисциплінарності, мультидисциплінарності та трансдисциплінарності.

Заступник директора з науково-педагогічної роботи ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, к.іст.н., доцент Мінгазутдінов І.О. у своїй доповіді «Принципи міждисциплінарності у навчально-методичній діяльності Інституту міжнародних відносин» наголосив на тій тезі, що підготовка фахівців з міжнародних відносин вимагає використання міждисциплінарного підходу або «перехресного навчання», на якому базується отримання знань в ІМВ.

Координатор з наукової роботи ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка к.ю.н., доцент Кориневич А.О. виступив з доповіддю «Міждисциплінарна методологія у науково-аналітичній роботі», в якій зазначив, що на сьогодні вся наукова робота побудована з використанням міждисциплінарного підходу. Феномен фахівця-міжнародника означає отримання знань і навичок з багатьох дисциплін. Доповідач поставив питання актуалізації та оформлення міждисциплінарного підходу в міжнародних дослідженнях.

В роботі міжнародного симпозіуму зі своїми доповідями також взяли участь провідні фахівці та вчені, зокрема Липов В.В. – д.е.н., професор Харківського національного економічного університету ім. С.Кузнеця, д.е.н., професор Москаленко О., д.е.н., професор Зайцев Ю.К.- кафедра політичної економії ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима  Гетьмана» та інші.

Оргкомітет симпозіуму щиро дякує всім учасникам!