Новини

Вийшла з друку наукова монографія доцента кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Стаканова Романа Дмитровича Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції (Ужгород, 2017. - 550 с.)

У науковій монографії вперше проведено комплексне дослідження регіонального регулювання міжнародної трудової міграції в умовах формування глобального ринку праці. У книзі розглянуто теоретичні та практичні аспекти глобального, регіонального та національного регулювання міжнародної трудової міграції, визначено роль глобального ринку праці у розвитку міжнародних економічних відносин, а також проаналізовано еволюцію міграційної політики ключових регіональних інтеграційних об’єднань Європи, Азії та Америки. Також у роботі визначено пріоритети трансформації міграційної політики України в умовах економічної асоціації з ЄС. 

Прес-центр ІМВ