Новини

Вітаємо професора кафедри міжнародного бізнесу Інституту, доктора технічних наук, професора Валерія Володимировича Якубовського з публікацією монографії "Міжнародні логістичні системи"!

Вітаємо професора кафедри міжнародного бізнесу Інституту, доктора технічних наук, професора Валерія Володимировича Якубовського з публікацією монографії "Міжнародні логістичні системи".

Про роботу:

На єдиній методологічній основі в ній розглянуті основні структурні елементи та процеси функціонування міжнародних логістичних систем. В основу аналізу покладені концептуальні положення загальної теорії систем та системного аналізу. В якості головного системоутворюючого принципу застосований процесний підхід.

Розглянуті основні елементи та процеси міжнародних логістичних систем в їхньому єдиному комплексі. Поряд із традиційними компонентами логістичних систем виділеною є роль ризик-середовища та впровадження сучасних технологій з подальшим поступовим переходом до інтелектуальних логістичних систем. Значної уваги приділено оцінці ефективності функціонування та оптимізації міжнародних ланцюгів постачання.


Монографія розрахована на широкий загал фахівців, зацікавлених у поповненні своїх знань у сучасному стані міжнародних логістичних послуг та в споріднених питаннях, розглянутих у даній роботі.

Варто також відзначити, що видання монографії присвячене 75-річчю Інституту міжнародних відносин та 185-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка як такого.