Новини

Журнал "Актуальні проблеми міжнародних відносин" включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б).
Журнал "Актуальні проблеми міжнародних відносин" включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з юридичних,економічних, політичних наук (спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293).
 
Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 06.03.2020 р.