Новини

Школа молодого українського дипломата Бізнес-школи ІМВ має честь оголосити про початок партнерської співпраці з Центром досконалості Жана Моне нашого Інституту!

Школа молодого українського дипломата Бізнес-школи ІМВ має честь оголосити про початок партнерської співпраці з Центром досконалості Жана Моне нашого Інституту!

Співробітництво проводиться за підтримки програми
Еразмус + Європейського Союзу в межах проекту Центру досконалості Жана Моне,
#611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE "Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід".

Співробітництво Центру та Школи передбачає залучення співробітників Центру - професорсько-викладацького складу Інституту міжнародних відносин до викладання наступних лекцій учням Школи, крім, лекцій, передбачених навчальними програмами.

Учням напряму навчання "Дипломатія":
- Європейська інтеграція і Україна;
- Еволюція європейської політичної інтеграції;
- ЄС і Україна – політичний і безпековий діалог;
- Європейська регіоналізація і транскордонний діалог.

Учням напряму навчання "Економічна дипломатія":
- ЄС у світовій економіці;
- Єдиний ринок ЄС і економічна політика;
- ЄС як економічний партнер України.

Учням напряму навчання "Digital дипломатія та основи правознавства для дипломатів":
- Вступ у Європейське право;
- Досвід ЄС для поліпшення верховенства права в Україні
- Практика комунікацій ЄС.
А також лекції:
- Освітня і молодіжна політика ЄС
- Моделювання ЄС.

Завдання проекту "Центр досконалості Жана Моне": сприяння розвитку освітньо-наукової діяльності, а також удосконалення процесів викладання, обміну думками і досвідом щодо функціонування ЄС в економічній, політичній, правовій та комунікаційній сферах;поширення та роз’яснення даних щодо Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;розширення взаємодії з різними групами українського суспільства з метою популяризації знань про діяльність ЄС.

Центр досконалості Жана Моне сприяє дослідженням і дискусіям про сучасні тенденції розвитку ЄС, європейську політику щодо Східної Європи з акцентом на відносинах ЄС–Україна, а також залученню студентів різних спеціальностей, старшокласників, державних службовців, дослідників, представників громадскості до отримання додаткової фахової інформації щодо функціонування ЄС в економічній, політичній, правовій та комунікаційній сферах.