Новини

Вітаємо викладачів кафедри міжнародних фінансів з публікацією монографії «Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу» за редакцією професора Олександра Рогача, 2019 року видання.

Вітаємо викладачів кафедри міжнародних фінансів з публікацією монографії «Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу» за редакцією професора Олександра Рогача, 2019 року видання.

В монографії розкрита еволюція теорій міжнародного руху капіталу, динаміка, пропорції та нові тенденції міжнародного інвестування на сучасному етапі, сучасні вектори та детермінанти міжнародного руху фінансового капіталу, вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку та структуру світової економіки, сучасні тенденції міжнародного портфельного інвестування.

Особливий акцент зроблено на висвітленні актуальних викликів міжнародного руху капіталу та трансформації світової фінансової системи під впливом нових технологій та структурних зрушень у світовій економіці.

Монографія розрахована на науковців, економістів та працівників державних та приватних структур фінансової сфери.