Новини

Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

 

Шановні колеги!

21 березня 2013 року в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку». На конференції будуть розглядатися актуальні проблеми міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу та міжнародної інформації.
Участь у роботі конференції можуть взяти студенти, аспіранти та молоді вчені у віці до 35 років.
Для участі у конференції необхідно до 17 березня 2012 р. надіслати до Оргкомітету заявку (ПІБ учасника, ВНЗ навчання, курс та спеціальність навчання, тема доповіді, ПІБ наукового керівника та його/її посаду) та тези доповіді (лише у форматі *.doc!, тези у форматі *.docx до розгляду не приймаються). У темі електронного листа обов’язково вказуйте «ШВ 2012». Заявку потрібно включати безпосередньо у лист.
Студенти з інших ВНЗ повинні подавати свої тези із підписом наукового керівника організаторам конференції.
Тези найкращих доповідей будуть опубліковані у журналі «Актуальні проблеми міжнародних відносин». 
E-mail оргкомітету: sasp@ukr.net 
Контактна особа: Лінкевич Ярослав (Голова наукового товариства студентів та аспірантів Інституту міжнародних відносин): +380660422337
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Форма участі: очна.

Вимоги до оформлення тез:


1. Обсяг тез - до 3 сторінок А4. 
2. Шрифт Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5.
3. Поля стандартні.
4. Абзац – 1,25 см 
5. Тези повинні містити: прізвище та ім’я автора, місце навчання (роботи), посаду, назву доповіді, посаду та ПІБ наукового керівника.
6. Список джерел та літератури подається в кінці тез (не більше 10 позицій), причому одній позиції має відповідати одне джерело. Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка. 
7. Таблиці подаються окремими файлами, створеними за допомогою редактора Microsoft Excel 97-2003 (*.xls)
Тези, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, Оргкомітетом не розглядатимуться.
Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників.