Періодичні видання ІМВ

Веб-сайт періодичних видань Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Вісник КНУ Міжнародні відносини

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародного права, особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України з юридичних, політичних і економічних наук. Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.10

Для макетування Збірника підписані до друку статті на паперовому носії подаються в кімнату № 261 або надсилаються за адресою: 04119 м. Київ, вул. Іллєнка, 36/1, кімната № 261; в електронному вигляді − надсилаються на E-mail: ndch_imv_mev@ukr.net

 

Актуальні проблеми міжнародних відносин

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні політичні проблеми міжнародних відносин; сучасна система міжнародного права; особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, соціально-економічного та інноваційного розвитку зарубіжних країн.

Тематичні рубрики:

  • Міжнародні відносини
  • Міжнародне право
  • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
  • Міжнародний бізнес
  • Міжнародна інформація


Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з юридичних, економічних, політичних наук (спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293).

Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 06.03.2020 р.

Матеріали, які автор подає до редакції:

1. Електронний файл статті у форматі .dос або .docx. Назва файлу - прізвище автора. 

2. У електронному листі на адресу редакції (ananavov@ukr.net, lab101@ukr.net) автор вказує свій контактний телефон та електронну адресу для листування.
Сайт журналу

 

Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки"

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

Збірник наукових праць внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з політичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 153 від 14 лютого 2014 року  

Для макетування Збірника статті подаються в електронному вигляді − направляються на E-mail: ndch_imv_mev@ukr.net

 

Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"

Висвітлено актуальні особливості міжнародних економічних відносин. Збірник наукових праць внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з економічних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 року.
Для макетування Збірника статті подаються в електронному вигляді − направляються на E-mail: ndch_imv_mev@ukr.net

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

 

Журнал європейського та порівняльного права

Висвітлено актуальні особливості міжнародного та європейського права, співробітництво між Україною та Євросоюзом.

Для викладачів, наукових співробітників, здобувачів наукових ступенів і студентів.

Наковий журнал внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року.
Для макетування Збірника статті подаються в електронному вигляді − направляються на E-mail: ksenya.smyrnova@gmail.com

Веб-сайт періодичних видань Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка