Періодичні видання

Актуальні проблеми міжнародних відносин

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні політичні проблеми міжнародних відносин; сучасна система міжнародного права; особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, соціально-економічного та інноваційного розвитку зарубіжних країн.

Тематичні рубрики:

  • Міжнародні відносини
  • Міжнародне право
  • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
  • Міжнародний бізнес
  • Міжнародна інформація


Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з юридичних, економічних, політичних наук (спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293).

Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 06.03.2020 р.

Сайт журналу

Вимоги до публікації статей у збірнику "Актуальні проблеми міжнародних відносин".

 

Періодичні видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які були фаховими до 13.03.2020 р.