Періодичні видання ІМВ

Вісник КНУ Міжнародні відносини

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин, питання сучасної системи міжнародного права, особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.
 
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

 

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України з юридичних, політичних і економічних наук. Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.10
 

Для макетування Збірника підписані до друку статті на паперовому носії подаються в кімнату № 261, або надсилаються за адресою: 04119 м. Київ, вул. Мельникова,36/1, кімната № 261; в електронному вигляді − направляються на E-mail: ndch_imv_mev@ukr.net

Актуальні проблеми міжнародних відносин

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні політичні проблеми міжнародних відносин; сучасна система міжнародного права; особливості розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, соціально-економічного та інноваційного розвитку зарубіжних країн.
 
Тематичні рубрики:
  • Міжнародні відносини
  • Міжнародне право
  • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
  • Міжнародний бізнес
  • Міжнародна інформація

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з юридичних, економічних, політичних наук (спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293).
 
Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 06.03.2020 р.
 
Матеріали, які автор подає до редакції:
 
1. Електронний файл статті у форматі .dос або.docx. Назва файлу - прізвище автора. 
2. У електронному листі на адресу редакції (ananavov@ukr.net, lab101@ukr.net) автор вказує свій контактний телефон та електронну адресу для листування.

Сайт журналу

Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки"

Висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин.
 
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.

Збірник наукових праць внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з політичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 153 від 14 лютого 2014 року  

Для макетування Збірника статті подаються в електронному вигляді − направляються на E-mail: ndch_imv_mev@ukr.net

 

 

 

 

 

Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"

Висвітлено актуальні особливості міжнародних економічних відносин. Збірник наукових праць внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з економічних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 року.
Для макетування Збірника статті подаються в електронному вигляді − направляються на E-mail:ndch_imv_mev@ukr.net
 
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.
 

 

Журнал європейського і порівняльного права

Висвітлено актуальні особливості міжнародного та європейського права, співробітництво між Україною та Євросоюзом.

Для викладачів, наукових співробітників, здобувачів наукових ступенів і студентів.

Наковий журнал внесено до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року.
Для макетування Збірника статті подаються в електронному вигляді − направляються на E-mail: ksenya.smyrnova@gmail.com

 

Веб-сайт періодичних видань Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка