Вимоги до публікацій у збірнику «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Вимоги до наукових статей збірника наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Вимоги розроблені з урахуванням державних і міждержавних норм, правил та стандартів написання наукових статей. Взято до уваги присвоєння збірнику наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» міжнародного стандартного номеру видань ISSN. Враховано те, що збірник реєструється в міжнародній реферативній базі ІНЦ Skopus.

Зразок оформлення рисунків у статті для публікації в збірнику

Зразок оформлення таблиць у статті для публікації в збірнику

Журнал "Актуальні проблеми міжнародних відносин" включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії з юридичних, економічних, політичних наук (спеціальності – 051, 052, 072, 073, 081, 291, 292, 293).

Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 06.03.2020 р.

Статті науково-педагогічних працівників, докторантів і аспірантів Інституту міжнародних відносин друкуються безкоштовно.