Вимоги до публікацій у збірнику «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Вимоги до наукових статей збірника наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин»

Вимоги розроблені з урахуванням державних і міждержавних норм, правил та стандартів написання наукових статей. Взято до уваги присвоєння Збірнику наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» міжнародного стандартного номеру видань ISSN. Враховано те, що Збірник реєструється в міжнародній реферативній базі ІНЦ Skopus.

Зразок оформлення рисунків у статті для публікації в збірнику

Зразок оформлення таблиць у статті для публікації в збірнику

 

 

Статті науково-педагогічних працівників, докторантів і аспірантів Інституту міжнародних відносин друкуються безкоштовно.