Образовательные прграмми

Сторінка створюється!

Бакалавр

 

Спеціальність

Освітня програма

1

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

2

Міжнародні комунікації (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

3

Країнознавство (американістика, сходознавство, європейські студії, африканістика) (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

4

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

5

Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)

6

Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання англійська) / International Business, Commerce And Finance)

7

293 Міжнародне право

Міжнародне право

8

Міжнародне право (мова навчання англійська) / International Law

Магістр

 

 

Спеціальність

Освітня програма

1

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

2

Дипломатія і міжнародне співробітництво

3

Екологічна та енергетична безпека в міжнародних відносинах (мова навчання українська/англійська) / Ecologic And Energy Security In International Relations

4

Міжнародні комунікації

5

Міжнародна журналістика

6

Регіональні студії

7

Зовнішня політика та національна безпека

8

Зовнішня політика (заочна)

9

Східноєвропейські дослідження (мова навчання українська/англійська) / East European Studies

10

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

11

Міжнародний менеджмент та маркетинг (мова навчання українська/англійська) / International Management And Marketing

12

Міжнародні економічні відносини

13

Міжнародні фінанси та інвестиції

14

Міжнародна торгівля та фінанси (мова навчання українська/англійська) / International Trade and Finance

15

293 Міжнародне право

Міжнародне право

16

Міжнародне публічне право

17

Міжнародне приватне право

18

Міжнародний судовий процес (мова навчання українська/англійська) / International Litigation

19

Правове регулювання міжнародної торгівлі (мова навчання українська/англійська) / International Trade Regulation