Образовательная англоязычная магистерская программа «Международная торговля и финансы»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА ФІНАНСИ / INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE» 

(мова навчання - англійська) (ОР «магістр»)

 

Гарант програми – д.е.н., доц. Стаканов Р.Д.

 

Термін навчання - 1 рік 5 місяців

 

Підготовка економістів – міжнародників освітнього рівня (ОР) магістр здійснюється за такими вибірковими спеціалізованими блоками:

·      "Міжнародна торгівля (International Trade)";

·      "Міжнародні фінанси  (International Finance)".

 

СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ ПАРАЛЕЛЬНО В УНІВЕРСИТЕТАХ-ПАРТНЕРАХ ТА ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ