Преподаватели

Преподаватели

Рижков Микола Миколайович

Науковий ступінь:  доктор політичних наук

Посада: завідувач кафедри, професор

Дисципліни: Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, Аналіз зовнішньої політики.

Сфера наукових інтересів: аналіз зовнішньої політики, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, міжнародні відносини, дипломатична та консульська служба, глобальні (екологічні) проблеми сучасності.

Відзнаки: Почесна грамота МЗС України за особистий внесок у підготовку та формування кадрів для дипломатичної служби; Почесні грамоти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом; лауреат премії «Золота фортуна».

Член-кореспондент, професор Міжнародної асоціації університетів імені Платона (Греція). Член Постійної Комісії України у програмі «Діалог Європа-Азія. Платформа ДА» (Туреччина). Член Національної спілки журналістів України.

 

 

Андрєєва Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Посада: професор

Дисципліни: Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація», Основи наукових досліджень, Методика викладання у вищій школі, Національна безпека, Електронне урядування, Методологія та організація наукових досліджень, Інформаційно-комунікативна безпека.

Сфера наукових інтересів: е-врядування, інформаційний бізнес, е-комерція, національна безпека, державне управління інформаційними потоками.
 

 

 

Бєлоусова Наталія Борисівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук, кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Моделювання та прогнозування міжнародних відносин, Інформаційні технології в прогнозно-аналітичній діяльності, Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, Пакети прикладних програм у міжнародній журналістиці.

Сфера наукових інтересів: стратегічні комунікації, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, аналіз та візуалізація інформації, міжнародні комунікації,основи візуальної комунікації.

Добржанська Олена Леонідівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Системні методи дослідження міжнародних відносин, Інформаційні ресурси державної ідентичності, Технології впливу в публічній комунікації.

Сфера наукових інтересів: політична культура та прикладна політологія.
 

Запорожець Оксана Юріївна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Кризові комунікації, Міжнародна інформація, Інформаційні війни, Інформаційні операції у міжнародних відносинах, Критичне мислення.

Сфера наукових інтересів: маніпулювання масовою свідомістю, інформаційні війни, кризовий комунікативний менеджмент, стратегічні комунікації.
 

Кучмій Олена Петрівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Міжнародна інформація і комунікація, Міжкультурні комунікації, Політичний маркетинг, Корпоративні війни, Корпорації у міжнародних відносинах.

Сфера наукових інтересів:  міжкультурні комунікації, культурна дипломатія, інформаційна культура, міжнародне культурне співробітництво, міжнародна та державна культурна політика.

 

Литвиненко Наталія Павлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Математичні основи інформаційних технологій, Прикладні методи дослідження міжнародних відносин, Методи прийняття управлінських рішень у міжнародному бізнесі.


Сфера наукових інтересів: математичне моделювання та прогнозування політичних і економічних процесів, регулювання зовнішньоекономічної діяльності держав.
 

Матвєєв Володимир Володимирович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Інформатика та міжнародні інформаційні системи і технології, Менеджмент Інтернет-сайтів.

Сфера наукових інтересів:  використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі.
 

Піпченко Наталія Олександрівна

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Посада: професор

Дисципліни: Зовнішньополітичні комунікативні технології, Європейські комунікації, Практика публічної дипломатії України, Соціальні комунікації та мережеві медіа, Міжнародна інформація.

Сфера наукових інтересів: публічна дипломатія, культурна дипломатія, цифрова дипломатія, соціальні медіа, медіадипломатія, стратегічні комунікації, політичний консалтинг, Public Affairs, міжнародні комунікації.
 

 

 

Фролова Оксана Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Інформаційна політика країн світу, Міжнародні комунікації і глобальний розвиток, Інформаційна безпека,  Конкурентна розвідка, Міжнародна інформація.

Сфера наукових інтересів: міжнародні інформаційні відносини, інформаційно-аналітична діяльність в МВ, інформаційний менеджмент і маркетинг.
 

 

Мельничук Наталія Борисівна

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: доцент

Дисципліни: Сучасні інформаційні системи і технології, Інформаційні технології в прогнозно-аналітичній діяльності, Стратегічні комунікації,Проектний менеджмент.

Сфера наукових інтересів: політичні конфлікти у посткомуністичних країнах, використання методів математики при дослідженні політичних процесів та явищ.
 

 

 

Зайцева Марія

Василівна                                                                   

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Посада: асистент                                                               

Дисципліни: Технології лобіювання, Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах,  Інформаційна політика країн світу.

Сфера наукових інтересів: міжнародні інформаційні відносини, інформаційно - аналітична діяльність в міжнародних відносинах, інформаційне суспільство, комунікативні технології, технології лобіювання.                                                                                                                                                                                                                               
Сіренко Андрій Сергійович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: асистент

Дисципліни: Сучасні інформаційні системи та технології

Сфера наукових інтересів: інформаційні технології у політиці