Последипломное образование и заочная магистратура

Последипломное образование и заочная магистратура

Завідувач кафедри, професор, доктор історичних наук 

Матвієнко Віктор Михайлович 

На відділенні післядипломної освіти та заочної магістратури 

розпочався набір на навчання для здобуття ОС магістр на основі ОС бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста (здобутого за іншою спеціальністю) за такими освітніми програмами

міжнародне право
міжнародне приватне право
світове господарство і міжнародні економічні відносини
міжнародний бізнес
міжнародні комунікації (міжнародна журналістика)
 

Форма навчання: заочна 

Термін навчання: 2,5 роки 

Студенти за освітніми програмами «міжнародне право» та «міжнародне приватне право» отримують теоретичні знання з міжнародно-правового регулювання міждержавних відносин, практичні навички, необхідні для участі у діяльності державних органів, громадських організацій у галузі міждержавних відносин і зовнішньоекономічної діяльності, практичній юридичній діяльності. 

Студенти за освітньою програмою «світове господарство і міжнародні економічні відносини» отримують фундаментальні знання з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів та інвестицій

Студенти за освітньою програмою «міжнародний бізнес» отримують теоретичні знання та вміння для прийняття відповідальних рішень у царині управління міжнародними бізнес-процесами в діяльності українських та 

іноземних компаній, для виконання аналітичних функцій з оцінки діяльності міжнародних економічних організацій. 

Студенти за освітньою програмою «міжнародні комунікації (міжнародна журналістика)» отримують фундаментальну підготовку з інформаційно-аналітичної діяльності з достатнім рівнем знання історії, політичного устрою, економіки країн та регіонів, теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії, світової економіки і права. 

Студенти також отримують фундаментальну підготовку з теорії та практики міжнародної журналістики, кібербезпекиміжнародних відносин та світової політикидипломатичного протоколу та ділового етикетумедіаправа і медіаетикимоделювання та прогнозування в міжнародних відносинах, геополітичних проблем в сучасних медіа, мови сучасних медіа, інформаційних ресурсів державної ідентичності, основ візуальної комунікації, культурної дипломатіїпрактики переговорів і медіаціїсистемних методів дослідження міжнародних відносин. 

 

Вивчення яких дисциплін передбачають навчальні плани: 

Навчальні плани всіх запропонованих програм включають навчальні предмети циклів фундаментальної, професійної та практичної підготовки відповідних спеціальностей, передбачених навчальними планами Інституту міжнародних відносин, адаптованих для заочного навчання. 

Які викладачі забезпечуватимуть навчальний процес: 

Викладачі всіх, без винятку, кафедр Інституту міжнародних відносин: кафедри міжнародного права, кафедри міжнародного приватного права, кафедри 

порівняльного і європейського права, кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби, кафедри країнознавства, кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, кафедри міжнародних фінансів, кафедри міжнародного бізнесу, кафедри міжнародної інформації, кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій, кафедри іноземних мов. Крім того, до викладання фахових дисциплін циклів професійної і практичної підготовки будуть запрошуватись також вчені-практики з різноманітних установ та організацій. 

Де зможуть працевлаштовуватися випускники: 

у центральних органах влади і управління та міжнародних відділах відповідних міністерств тощо, на виконавських посадах;
у регіональних державних структурах та відомствах (обласні та міські державні адміністрації);
у дипломатичних представництвах та консульських установах, представництвах держав у міжнародних організаціях ;
у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн.


А також, можливе працевлаштування випускників за освітніми програмами: 

• «міжнародне право», «міжнародне приватне право»: 

-у міжнародних та національних фірмах;
-у міжнародних консультативних організаціях; 

• «світове господарство і міжнародні економічні відносини» :
у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємств з іноземним капіталом;
у міжнародних економічних міжурядових та неурядових організаціях;
у бізнес-структурах всіх сфер економіки України та зарубіжних країн; 

• «міжнародний бізнес»:
у приватних структурах, які здійснюють діяльність в галузі міжнародного бізнесу;

-у фінансових установах;

-у міжнародних консультативних організаціях; 

• «міжнародні комунікації (міжнародна журналістика)»
у приватних структурах, які здійснюють діяльність в галузі міжнародних комунікацій;
у міжнародних консультативних, аналітичних організаціях та засобах масової інформації;

на державних посадах у центральних органах і установах України; 

у представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом; 

у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях; 

-у комунікативних департаментах бізнес компаній та організацій; 

-редакторами відділів «Міжнародної інформації» у провідних національних засобах масової комунікації та у представництвах світових медіа в Україні; 

у вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн; 

 

Випускники можуть займати первинні посади згідно з переліком посад для випускників Інституту міжнародних відносин за відповідними спеціальностями та освітніми програмами підготовки.

 

Телефон для довідок:

044-481 - 44-39

044-481 - 43-84

вул. Іллєнка 36/1